Topsector logistiek

Wie is de Topsector Logistiek?

Voor iedere Topsector is een Topteam samengesteld. Dit betreft een tripartite samenwerking tussen mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Het boegbeeld is tevens de voorzitter van het Topteam. Het Topteam Logistiek stelt onder andere de doelstellingen van de Topsector op en ziet erop toe dat deze behaald worden binnen de gestelde termijnen.

Verder zetten het programmasecretariaat en het TKI Dinalog zich in voor de programmering van de Topsector Logistiek.

 

© Topsector Logistiek