Topsector logistiek

Vereenvoudiging Wet- en Regelgeving

De Topsector Logistiek wil de complexe juridische wet- en regelgeving in de logistieke sector vereenvoudigen en afstemmen. De huidige wetten en regels belemmeren de beoogde innovaties in de logistiek en schaden het Nederlandse investeringsklimaat.

Doelstelling
Het doel van de actie ‘vereenvoudiging wet- en regelgeving’ is om tot een merkbare vermindering van regeldruk te komen.

Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek: Actieplan
In de Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek werken departementen en inspectiediensten, de verladersorganisatie EVO, TLN en andere brancheorganisaties samen aan betere regelgeving en slimmere uitvoering van wet- en regelgeving. Er zijn vijftig knelpunten benoemd vanuit het Actal-advies, de EVO Top Tien 2013 en regeldruk knelpunten van Air Cargo Netherlands (ACN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Van deze 50 regeldruk knelpunten is vastgesteld dat er 22 met gerichte acties binnen twee jaar aangepakt kunnen worden. Deze 22 vormen het Actieplan Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek. De acties komen bovenop de reguliere en reeds in gang gezette aanpak op andere knelpunten. De overige 28 knelpunten worden al opgepakt in bestaande overleggen tussen overheid en bedrijfsleven, of zijn pas op de (middel)lange termijn oplosbaar.

Het actieplan Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek is in januari 2015 gereed gekomen en door de Minister van Infrastructuur en Milieu mede namens het Ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer aangeboden.

© Topsector Logistiek