Topsector logistiek

Topteam

 

Voor iedere Topsector is een Topteam samengesteld. Dit betreft een tripartite samenwerking tussen mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Het boegbeeld is tevens de voorzitter van het Topteam. Het Topteam Logistiek stelt onder andere de doelstellingen van de Topsector op en ziet erop toe dat deze behaald worden binnen de gestelde termijnen.

Het Topteam Logistiek bestaat uit de volgende personen:

 • Aad Veenman, voorzitter topteam Logistiek
 • Wando Boevé
 • Astrid Buijssen, Shell
 • Ronald Paul, Havenbedrijf Rotterdam
 • Arthur van Dijk, TLN
 • Jan Fransoo, Technische Universiteit Eindhoven
 • Jan Bert Schutrops, Vopak
 • Jan Hendrik Dronkers, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Peter van Laarhoven
 • Peter van der Meij
 • Ruud Vat, Neele-VAT Logistics

Het Topteam wordt ondersteund door het secretariaat, bestaande uit de volgende personen:

 • Machteld Leijnse, Connekt
 • Janine van Oost, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Sjors Rozemeijer, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

© Topsector Logistiek