Topsector logistiek

Topsector Logistiek publiceert verrassende inzichten gebruik bestelauto’s in Nederland

Topsector Logistiek publiceert verrassende inzichten gebruik bestelauto’s in Nederland

De klimaatdoelstellingen, waarover afspraken gemaakt zijn tijdens de COP21 in Parijs, hebben een belangrijke rol in Topsector Logistiek. Logistiek is de dienst om goederen te transporteren waar om gevraagd wordt en dat leidt tot uitstoot. De Topsector kiest er voor om reductie van de uitstoot vanuit de vraag naar transport te analyseren. Daarbij bleek dat er zeer weinig bekend is over de inzet en de gebruikers van de meer dan 876.000 bestelauto’s in Nederland, terwijl ze een flinke bijdrage leveren aan de uitstoot, luchtvervuiling en congestie.

Op het Topsector Congres op 16 maart 2017 in Aalsmeer worden de eerste resultaten van de studie “Gebruikers en Inzet van Bestelauto’s in Nederland” bekend gemaakt. De studie, geïnitieerd door Connekt namens de Topsector Logistiek en uitgevoerd door een consortium bestaand uit de onderzoeksbureaus Buck, CE Delft, Districon, Panteia en TNO,  geeft gedetailleerd inzicht in de gebruikers en inzet van de ca. 876.000 bestelauto’s in Nederland.

Opvallende inzichten

 • Het jaarkilometrage lijkt op dat van personenauto’s, 80% blijft op of onder de 30.000 km per jaar hangen, 95% onder de 40.000 km per jaar.
 • De veelrijders (3% van het aantal) zijn verantwoordelijk voor 10 % van het afgelegd aantal kilometers door alle bestelauto’s in Nederland, met jonge bestelauto’s.
 • 35-50% Van alle bestelauto’s wordt voor goederenlogistiek gebruikt. Goederenlogistiek is gedefinieerd als het bedrijfsmatig transport van goederen (inclusief materialen voor de bouw) en/of onderdelen al dan niet in combinatie met diensten.  Ruim de helft van alle bestelauto’s wordt in gezet in de sectoren bouw en handel: voor een flink deel is dat niet in goederenlogistiek volgens de bovenstaande definitie maar bijvoorbeeld voor servicediensten in combinatie met gereedschappen.
 • Bij bezorging aan huis is ca. 2-3 % van de bestelauto’s betrokken. Door een verdubbeling van E-commerce activiteiten zal het aantal bestelauto’s daarom niet sterk doen toenemen.
 • Bestelauto’s blijven langer doorrijden dan vrachtauto’s, tot ca. 20 jaar lang. In de leeftijdscategorie van 15 tot 20 jaar rijden ze nog steeds meer dan 10.000 km per jaar.
  • bij 15 jaar oud nog ongeveer 13.000
  • bij 20 jaar oud nog ongeveer 11.000
 • Bestelauto’s rijden vooral in de voorkant van de spits, en dat geldt vooral voor de bouw.
 • Oude bestelauto’s rijden relatief veel (40% of meer) kilometers buiten werktijd, en dan vooral in het weekend.
 • De oudere bestelauto’s zorgen voor een relatief grote bijdrage aan de luchtvervuiling: 8 % van de kilometers gereden door bestelauto’s (Euro 0-2) zorgen voor 9 % van de NOx en 39 % van de fijnstof uitstoot door bestelauto’s.
 • Bestelauto’s zorgen voor 34 % van de fijnstofemissies in de bebouwde kom van alle wegverkeer, terwijl hun aandeel van de gereden kilometers van alle wegverkeer binnen de bebouwde kom 12 % is.
 • Bestelauto’s zorgen voor ca. 14 % van de CO2 uitstoot van het Nederlands wagenpark (personen en vracht), en ca. 35 % van de CO2 uitstoot van logistiek verkeer (incl. binnenvaart)

Eind maart wordt de studie integraal gepubliceerd via de website van de Topsector Logistiek.

 

© Topsector Logistiek