Topsector logistiek

TLN Distributie brengt papierloos transport in stroomversnelling

TLN Distributie brengt papierloos transport in stroomversnelling

Bijna 30 distributievervoerders hebben eerder ontwikkelde standaarden (transportopdracht) voor uitwisseling van digitale data geïmplementeerd. TLN Distributie heeft deze implementaties ondersteund met behulp van NLIP stimuleringsvouchers. Hierdoor besparen distributievervoerders veel administratieve lasten door minder handmatige invoer, minder fouten, betere datakwaliteit en meer mogelijkheden om processen te automatiseren en optimaliseren.

Voordelen

Het succes en enthousiasme van de eerste gebruikers trekt ook anderen over de streep. Bovendien heeft een aantal belangrijk ICT-leveranciers de standaard inmiddels opgenomen in het eigen aanbod. De voordelen van papierloos transport zijn onmiskenbaar. Het bespaart zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer veel administratieve lasten door minder handmatige invoer, minder fouten, betere datakwaliteit en meer mogelijkheden om processen te automatiseren en optimaliseren.

Dankzij digitale gegevensuitwisseling van transportopdrachten, facturen en vrachtbrieven hebben distributeurs de mogelijkheid om efficiënter in ketens te opereren. Een onlangs afgerond pilotproject, mede mogelijk gemaakt door de Topsector Logistiek in de deelmarkt TLN Distributie, laat zien dat de ontwikkelde TLN-standaarden hiervoor goed bruikbaar zijn.

Vliegwieleffect

Met het oog op efficiëntie, heeft TLN in een eerder stadium standaarden ontwikkeld die ondernemers, klein en groot, in staat stellen om gegevens elektronisch met elkaar uit te wisselen. Nu is de volgende fase aangebroken: de uitrol van papierloos transport, aan de hand van genoemde standaarden, in verschillende deelmarkten. De deelmarkt TLN Distributie is één van de deelmarkten die actief met de TLN-standaard voor transportopdrachten aan de slag is gegaan.

In het begin kwam de implementatie van de TLN-standaard voor transportopdrachten in de TLN Distributie-deelmarkt langzaam op gang. Complexe documentatie, een afwachtende houding bij ICT-leveranciers, veel klant specifieke maatwerkkoppelingen en deelmarkt specifieke vereisten stonden een definitieve doorbraak langere tijd in de weg. Inmiddels is echter sprake van een vliegwieleffect. Momenteel maken zevenentwintig distributeurs (en nog een aantal op de ‘wachtlijst’) gebruik van de TLN-standaarden om in hun keten te zorgen voor een papierloze en dus efficiënte uitwisseling van transportopdrachten.

Succes continueren

Taak is nu om het behaalde succes in de deelmarkt TLN Distributie voort te zetten. Dit kan enerzijds door de opgedane ervaringen praktisch te vertalen naar andere distributeurs en ICT-leveranciers die aan de slag willen met de TLN-standaarden. En anderzijds door aansluiting te zoeken met de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC), die het verdere beheer en de ontwikkeling van standaarden in de sector gaat stimuleren en coördineren.

 

Bron: RTLnieuws.nl

© Topsector Logistiek