Topsector logistiek

TKI Dinalog

TKI DinalogIn 2013 is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Dinalog opgericht. Daarin werken Dinalog, NWO en TNO als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) samen om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen. Dinalog, het Dutch Institute for Advanced Logistics, voert het programmamanagement vanuit het TKI Dinalog. In het TKI zoeken ondernemers en wetenschappers naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen. Dit betreft zowel innovatie door middel van fundamenteel als toegepast onderzoek, experimentele ontwikkeling en innovatieclusters. Daarnaast zorgt TKI Dinalog voor het vermarkten en overdragen van de opgedane kennis, ervaringen en resultaten.

Inhoudelijke focus van het TKI ligt op het onderzoeksgedeelte van de 6 roadmaps, te weten:

 • NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform): het ontwikkelen van een open ICT infrastructuur voor de logistieke sector;
 • Synchromodaal Transport: het bevorderen van geïntegreerd multimodaal vervoer;
 • Service Logistiek: het versterken van logistiek gerelateerd aan dienstverlening;
 • Cross Chain Control Centers: het faciliteren van de bundeling van lading;
 • Trade Compliance & Border Management: het verminderen van toezichtslast in logistieke ketens;
 • Supply Chain Finance: het integreren van kennis van finance in supply chains.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Aad Veenman van Topteam Logistiek, voorzitter
 • Jan Fransoo van TU/e
 • Astrid Buijssen, Shell

Het Bestuur wordt geadviseerd door de programmacommissie en bestaat uit 5 bestuursleden, waarvan er 3 door het Topteam Logistiek uit het bedrijfsleven zijn voorgedragen:

 • Willem Heeren van Jan de Rijk / Dinalog (voorzitter)
 • Ellen Lastdrager van TNO
 • Bart Schoonderwoerd van de Technische Unie
 • Jannine van Lieshout van Nedcargo
 • Ale Smidts van NWO

© Topsector Logistiek