Topsector logistiek

Synchromodaal Transport

Synchromodaal Transport is multimodaal vervoer waarbij de verlader de beschikbare vervoermiddelen naast elkaar inzet, of de beslissing over de inzet van de vervoersmiddelen aan een dienstverlener overlaat. Die kiest, binnen afgesproken grenzen, welk vervoermiddel voor welk traject gebruikt wordt. De goederen komen op de afgesproken tijd aan op de bestemming, waarbij de vervoerswijze – spoor, weg, binnenvaart, short sea, buisleidingen – niet meer uitmaakt. Zo worden goederenstromen optimaal gebundeld en wordt de beschikbare capaciteit beter benut, wat leidt tot duurzamer en vaak goedkoper transport.

Door in te zetten op Synchromodaal Transport, bespaart de Topsector Logistiek miljoenen wegkilometers. Dat is in ieders voordeel: voor verladers, logistieke dienstverleners en de maatschappij.

De actie Synchromodaal Transport heeft de volgende doelen:

  • In 2020 850.000 TEU extra synchromodaal vervoerd (ten opzichte van 2012);
  • Per jaar een besparing van 55 miljoen vrachtwagenkilometers;
  • Een besparing van 18.700 ton kg CO₂.

Sinds januari 2014 gebruiken Nutricia en Bavaria – in samenwerking met Samskip – een synchromodale transportoplossing naar Turkije en Italië. Zie de film hieronder over dit unieke samenwerkingsverband.

Ook Samsung en SABIC hebben in samenwerking met NewWays en GTV synchromodale oplossingen ontwikkeld naar Slowakije en Hongarije. Bekijk hier de film over deze samenwerking.

Meer informatie: www.synchromodaliteit.nl.

Nieuws over Synchromodaal Transport is hier te vinden.

© Topsector Logistiek