Topsector logistiek

Supply Chain Finance

Logistiek bestaat niet alleen uit de aansturing van goederenstromen, maar ook uit financiële stromen. Wanneer bedrijven goederen kopen van over heel de wereld, moeten zij niet alleen zorgen dat die fysiek aankomen, maar ook dat het financieel goed geregeld is. Binnen het onderwerp Supply Chain Finance (SCF) wil de Topsector Logistiek de financiële processen tussen bedrijven optimaliseren. Supply Chain Finance is zowel het optimaliseren van financiering tussen bedrijven als het integreren van financiële processen met klanten, leveranciers en logistieke en financiële dienstverleners.

In de logistieke keten wordt stukje bij beetje waarde toegevoegd aan een product. Die vermeerderde waarde wordt steeds tussentijds verzilverd, namelijk wanneer de volgende schakel in de keten ervoor betaalt. Hierbij zitten de toeleveranciers soms maanden op betaling te wachten. In totaal zit er in Nederland rond de twintig miljard euro aan werkkapitaal vast door nog niet betaalde facturen. Hier helpt Supply Chain Finance, onder andere door meer ketensamenwerking.

Onder andere door de kredietcrisis en natuurrampen neemt de bewustwording over de kwetsbaarheid van de toestroom van goederen toe. Steeds meer bedrijven beseffen dat de toestroom van goederen niet vanzelfsprekend is, en dat het risico dat de toestroom stopt vaak aan de financiële kant ligt. Het risico van een te lage cash flow is dat bedrijven niet meer kunnen produceren of niet meer kunnen inkopen. Financiële belemmeringen beperken dan de fysieke aanvoer van goederen. SCF worden oplossingen gezocht om de stabiliteit van de keten te vergroten.

De actie Supply Chain Finance heeft de volgende doelen:

  • 50% van de grootste 1000 afnemers doet actief aan SCF;
  • 50% van alle mkb’ers in Nederland heeft toegang tot SCF;
  • Nederland staat internationaal bekend als kenniscentrum op het gebied van SCF;
  • Nieuwe SCF bedrijven en start-ups creëren en miljard extra aan het bruto binnenlands product.

Meer informatie: www.dinalog.nl en www.scfcommunity.org.

Nieuws over Supply Chain Finance is hier te vinden.

© Topsector Logistiek