Topsector logistiek

Stadslogistiek

Logo-Green-Deal-2

Urbane gebieden vormen wereldwijd de kern van dynamiek en economische groei, ze leveren nu de grootste bijdrage aan het BBP. Het klassiek stedelijke inrichtingsmodel wat ontstaan is tijdens de  industriële revolutie – dat bestaat uit gezinswoningen om een winkelkern, met bedrijfsterreinen waar je gaat werken – past echter niet meer bij de moderne samenleving en economie. Wonen, leven, werken ontspannen en leren loopt door elkaar heen op vrijwel elke plek in de huidige steden, en op elk tijdstip van de dag. Grote sprongen in telecommunicatie (mobiele telefonie, Internet) en goedkope mobiliteit maken geheel andere inrichtingen van logistieke ketens mogelijk, zoals traditionele winkels aan den lijve merken.

Die veranderingen zetten grote druk op de bevoorrading van de stad, en op de afvoer van goederen en afval uit de stad. De verwachtingen zijn toegenomen (overal en altijd alles kunnen krijgen, directe levering aan huis van bestellingen via het Internet), terwijl de overlast van goederenverkeer steeds minder getolereerd wordt (congestie, veiligheid, uitstoot, leefbaarheid). Er is steeds meer strijd om de beschikbare ruimte, hoe die gebruikt wordt en door wie en wanneer. Gemeentebesturen hebben de uitdaging om een weg te vinden tussen conflicterende belangen door, en die vervolgens te handhaven.

Stadslogistiek is om deze redenen een specialisatie geworden, zowel qua voertuigtechnologie als organisatie.

De grote stromen bij stadslogistiek zijn volgens onderzoek:

  • bouwlogistiek
  • food/food service
  • retail logistiek
  • zorg logistiek
  • webwinkel logistiek
  • facilitaire logistiek
  • afval logistiek

De actielijn stadslogistiek richt zich op het versnellen van de ontwikkelingen richting Zero Emission Stadslogistiek, zoals uitgewerkt in de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD ZES).

De actie Stadslogistiek heeft het volgende doel:

In 2020 is voor alle genoemde grote stromen een sprong gemaakt richting Zero Emission Stadslogistiek met een acceptabele business case, waarbij de (nu nog) duurdere maar schonere voertuigtechnologie betaalbaar wordt door andere logistieke concepten  en toelatingsstelsels (vooral resulterend in hogere bezettingsgraden), met medewerking van de betrokken gemeentes. In 2020 zal daarmee 5.000 ton kg CO2 bespaard zijn.

Meer informatie is te vinden op www.greendealzes.connekt.nl, in deze publicatie en in de film hieronder.

Inspiratiesessies Bouwlogistiek voor gemeenten

Bent u geïnteresseerd in een inspiratiesessie Bouwlogistiek voor uw gemeente? Bekijk hier onze flyer om te zien wat we voor u kunnen betekenen.

© Topsector Logistiek