Topsector logistiek

Staatssecretaris I&W van Veldhoven zet in op Green Deal ZES

Staatssecretaris I&W van Veldhoven zet in op Green Deal ZES

Afgelopen week heeft Staatssecretaris Van Veldhoven kennis gemaakt met de Green Deal ZES. Een groep afgevaardigden vanuit gemeenten, bedrijfsleven, Rijksoverheid en projectorganisatie GD ZES, mocht bij de Staatssecretaris aanschuiven.

Doel van het kennismakingsgesprek was een gezamenlijk beeld te vormen van de concrete acties die tijdens deze kabinetsperiode in gang gezet kunnen worden. Het Ministerie van IenW wil in juni het aanvalsplan duurzame mobiliteit klaar hebben. Dit aanvalsplan, dat nog voor het zomerreces naar de Tweede kamer verzonden moet worden, moet de inzet van mobiliteit voor het energie en klimaatakkoord weergeven.

┬ę Topsector Logistiek