Topsector logistiek

Service Logistiek

In de logistiek is een belangrijke rol weggelegd voor de onderhoudsfase van een product, bijvoorbeeld reserveonderdelen. Service Logistiek staat voor de logistieke regie vanaf de ‘after-sales service’ van een product tot aan het einde van de levenscyclus. Het gaat over alle logistieke activiteiten die nodig zijn om apparaten, machines en systemen gedurende hun hele levenscyclus – tot en met hergebruik – optimaal te laten functioneren. Service Logistiek richt zich vooral op het koppelen van informatiestromen aan goederenstromen, maar dan in de latere fase van de levenscyclus van goederen. Omdat Service Logistiek wordt gekenmerkt door het just-in-case principe, met kleinere transportvolumes en een lage omloopsnelheid van de voorraad, vereist dit een geheel eigen kennisgebied en toepassing van specifieke logistieke besturings- en ICT-oplossingen.

De actie Service Logistiek heeft de volgende doelen:

  • In 2020 een groei van 50% in omzet van ketenregie-activiteiten op terrein van Service Logistiek door Nederlandse bedrijven en organisaties;
  • Acht service logistics control towers worden in de periode van 2012 tot en met 2020 gerealiseerd;
  • Masterstudenten interesseren voor Service Logistiek en hen te behouden voor het vakgebied;
  • Nederland op het gebied van Service Logistiek neerzetten als een hotspot in de wereld.
  • In 2020 reductie van total cost of ownership door Service Logistiek met 15% in de projecten binnen de actie.

Meer informatie: www.dinalog.nl en www.servicelogisticsforum.nl.

Nieuws over Service Logistiek is hier te vinden.

Zie in het onderstaande filmpje hoe ‘World Class Maintenance’ Service Logistiek begrijpelijk uitlegt en toepast:

 

© Topsector Logistiek