Topsector logistiek

Nieuws

Meld u aan voor service logistiek gaming bijeenkomst op 8 maart

Eind 2016 startten Gordian Logistics Experts en InThere in opdracht van de Topsector Logistiek beide met de ontwikkeling van een serious game op het gebied van service logistiek. Deze games moesten aan een breed publiek inzicht geven in de dynamiek van service logistiek en de verbetermogelijkheden binnen serviceketens. Nu zijn beide games voltooid en laten we u graag het resultaat en de uitgebreide mogelijkheden van beide games zien.

Hierbij nodigen we …

8 februari: informatiebijeenkomst innovatiepartnerschap-procedure

Voor de aanbesteding innovatiepartnerschap-procedure is er een informatiebijeenkomst op 8 februari in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst zal informatie gegeven worden over de achtergrond van deze Innovatiepartnerschap-procedure, de problematiek van de deelnemende gemeenten en de kaders waarbinnen de aan te dragen oplossing moet passen. Deze Innovatiepartnerschap-procedure is bedoeld voor partijen die een oplossing denken te hebben, die kunnen ontwikkelen, en indien gewenst ook kunnen leveren en onderhouden voor de …

 • ‘Datum’: 30 januari 2018
 • ‘Labels’: Stadslogistiek
 • ‘Reacties’: 0

Staatssecretaris I&W van Veldhoven zet in op Green Deal ZES

Afgelopen week heeft Staatssecretaris Van Veldhoven kennis gemaakt met de Green Deal ZES. Een groep afgevaardigden vanuit gemeenten, bedrijfsleven, Rijksoverheid en projectorganisatie GD ZES, mocht bij de Staatssecretaris aanschuiven.

Doel van het kennismakingsgesprek was een gezamenlijk beeld te vormen van de concrete acties die tijdens deze kabinetsperiode in gang gezet kunnen worden. Het Ministerie van IenW wil in juni het aanvalsplan duurzame mobiliteit klaar hebben. Dit aanvalsplan, dat nog voor het …

 • ‘Datum’: 29 januari 2018
 • ‘Labels’: Stadslogistiek
 • ‘Reacties’: 0

Topsectoren continueren samenwerking op thema menselijk kapitaal!

De Topsectoren en Team ICT continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda  sluiten  in 2018 aan bij deze samenwerking. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, staan in het Werkplan 2018. Daarbij sluiten de Topsectoren hun gezamenlijke activiteiten expliciet aan op de maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en de thema’s van de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon2020.

In de …

E-commercesector start unieke samenwerking om pakketbezorging nog duurzamer te maken

Webwinkels en vervoerders slaan de handen ineen om de pakketbezorging nog duurzamer te maken. De e-commercesector streeft naar een reductie van 50% CO₂-uitstoot in 2025 in de logistieke operatie ten opzichte van de huidige uitstoot. Om de CO₂-impact van de bezorging van pakketjes te meten, hebben Thuiswinkel.org, Connekt en Topsector Logistiek in samenwerking met webwinkels en vervoerders een rekenmodel ontwikkeld dat voldoet aan Europese normen. Ook wordt de consument met …

 • ‘Datum’: 24 januari 2018
 • ‘Labels’: Factor6
 • ‘Reacties’: 0

Praktijkgestuurd onderzoek in service logistiek: succesverhalen over gerealiseerde impact

De gezamenlijke workshop van de Technische Universiteit Eindhoven en het Service Logistics Forum was de officiële afsluiting van het door NWO gefinancierde TOP-project Service Logistics of Advanced Capital Goods van Professor Geert-Jan van Houtum. Tijdens de workshop werden verschillende toepassingen van onderzoeksresultaten binnen én buiten het project gepresenteerd.

Joachim Arts opende met een citaat van Kurt Lewin uit 1952 “there’s nothing more practical than a good theory”, waarmee Lewin destijds al …

Feestelijke ondertekening Green Deal Zes bedrijven stationsgebied Utrecht

Op donderdag 11 januari tekenden deelnemers van de Green Business Club Utrecht Centraal de intentieverklaring van Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. De Green Business Club Utrecht Centraal is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het gebied rondom station Utrecht Centraal. In samenwerking met Gemeente Utrecht willen zij een bijdrage leveren aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied. Door samen te werken aan kleine en grotere projecten op het gebied van …

 • ‘Datum’: 12 januari 2018
 • ‘Labels’: Stadslogistiek
 • ‘Reacties’: 0

Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021

De topsectoren is gevraagd om voor 1 juli 2017 hun Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 op te stellen en deze vorm te geven langs maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. In deze agenda is vanuit de sectorale agenda’s van de topsectoren
de verbinding gelegd met departementale agenda’s, de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon 2020. De opbrengst hiervan treft u hierbij aan.

Call Integrator – Logistiek als facilitator voor versterken samenleving

Logistiek speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselvoorziening, veranderingen in de zorgsector en het in stand houden van complexe installaties. Om logistiek optimaal in te kunnen zetten en te integreren in maatschappelijke en economische ontwikkelingen, is kennis nodig. Daarom heeft TKI Dinalog in samenwerking met NWO de call Integrator – Logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving ontwikkeld. Mei 2018 …

Bedrijfsleven kiest Lean & Green als weg naar zero emissie

Voorafgaand aan het Factor 6 Congres van de Topsector Logistiek reikte Connekt op donderdag 7 december acht Lean & Green Awards, vier 1e Stars en drie 2e Stars uit. Dat het Lean & Green programma blijft groeien bevestigt niet alleen de aandacht van het bedrijfsleven voor duurzaamheid, maar vooral de toenemende motivatie om daadwerkelijk actie te ondernemen voor het verduurzamen van transport en mobiliteit.

 • ‘Datum’: 7 december 2017
 • ‘Labels’: Factor6
 • ‘Reacties’: 0

© Topsector Logistiek