Topsector logistiek

Neutraal Logistiek Informatieplatform (NLIP)

Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) betreft de ontwikkeling van een state-of-the-art doorgeefluik van informatie. Doel is dat partijen door gebruik te maken van het NLIP nog maar één keer informatie hoeven aan te leveren. Die informatie zal vervolgens worden gedeeld met alle loketten die nodig zijn in de logistieke stroom, terwijl de eigenaar van de informatie bepaalt met wie en onder welke voorwaarden de informatie wordt gedeeld en daarmee zelf altijd controle houdt. Het is de bedoeling dat niet alleen logistieke data worden uitgewisseld, zoals soort en hoeveelheid goederen, bestemming, verwachte en werkelijke aankomsttijd, maar ook informatie over congestie op de weg, het water en het spoor en gegevens over vrijgave van goederen of inspectieresultaten. Het streven is om gegevens maximaal beschikbaar te hebben voor relevante partijen. De voorspelbaarheid in het complexe logistieke proces zal met de realisatie van het NLIP aanzienlijk worden vergroot. Bovendien wordt de sector efficiënter en concurrerender.

Het NLIP maakt gebruik van de kennis en ervaring van al bestaande en succesvolle informatieplatformen, zoals die van Schiphol (Cargonaut), de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam (Portbase) en de overheid (Digipoort) en zal worden uitgebreid met nieuwe platformen, om tot één groot platform te komen. Op basis van deze gedeelde gegevens via dit platform kunnen logistieke stromen worden geoptimaliseerd en processen beter op elkaar worden afgestemd.

De hele logistieke keten profiteert van het NLIP. Van overheid tot logistieke dienstverleners, van verladers tot mainports en van kennisinstituten tot systeem suppliers. Het succes van NLIP is gebaat bij samenwerking, vertrouwen en openheid. Wanneer alle deelnemende partijen hun informatie op een transparante manier doorgeven, kan Nederland weer haar vooraanstaande positie innemen op het gebied van continentaal transport en als Gateway to Europe.

De actie NLIP heeft de volgende doelen:

  • Optimale beschikbaarheid en efficiënt (her)gebruik van informatie voor en door markt en overheid: meer, relevante, betere en tijdige informatie, één keer aangeboden;
  • Verbeteren kwaliteit, verhogen effectiviteit en verlagen kosten voor alle relevante stakeholders;
  • Voldoen aan Europese verplichting met betrekking tot single window;
  • Nederland is in 2020 nummer één van alle Europese landen in de World Logistics Performance Index;
  • Toename van de bijdrage van ketenregiediensten aan het BBP;
  • Stijging van de beladingsgraad van transportmiddelen;
  • Uitbreiding van het aantal platforms;
  • Groei in informatiedeling binnen logistiek.

Meer informatie: www.nlip.org.

Nieuws over NLIP is hier te vinden.

© Topsector Logistiek