Home events Logistiek management van grote binnenstedelijke bouwprojecten: uitdagingen en condities voor de inzet van digitale tools

Logistiek management van grote binnenstedelijke bouwprojecten: uitdagingen en condities voor de inzet van digitale tools

Binnenstedelijke logistiek is essentieel om een stad aantrekkelijk te maken voor wonen, werken en ondernemen.  De kwaliteit van leven in een stad wordt vaak gemeten door middel van de bereikbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit, drie pijlers die nauw verbonden zijn aan logistiek. Deze pijlers komen echter onder druk te staan door steeds drukker wordende steden als gevolg van de wereldwijde verstedelijking en een groeiende wereldbevolking.

Het percentage bouw-gerelateerde verkeersbewegingen in de stad is aanzienlijk en kan tot wel 35% beslaan. Daarnaast is bouwverkeer de op één na grootste CO2-vervuiler in binnenstedelijke logistiek. Verwacht wordt dat de impact van de bouw op het logistieke systeem verder toe zal nemen door een toenemende vraag naar woningen en renovatieprojecten om voor 2050 de bestaande huizenvoorraad energieneutraal te maken. Dit terwijl de negatieve impact van bouwlogistiek nu al serieus merkbaar is. Zo waren 80% van de verkeersongevallen in Amsterdam in 2016 gerelateerd aan bouw-logistieke vervoersbewegingen. Waarschijnlijk heeft u zelf ook wel situaties ervaren waarin bouw gerelateerde vervoersbewegingen tot onwenselijke situaties leiden. Genoeg aanleiding dus om e.e.a. te verbeteren op het gebied van bouwlogistiek!

De afgelopen decennia zijn er al talloze initiatieven geweest om de bouwlogistiek te verbeteren. Denk daarbij aan het toepassen van hubs, logistieke (sjouw) teams die buiten werktijd leveren, bouwticket systemen, et cetera. Er is echter op het gebied van digitale technologieën nog een hoop te winnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van Radio-Frequency Identification (RFID) tags, Internet of Things (IoT), Geographic Information Systems (GIS), en natuurlijk Building Information Modeling (BIM). Vooral BIM kan een spin in het web zijn bij de toepassing van verschillende soorten technologieën. Maar de vraag is: hoe werkt dat dan? Wat is dan deze centrale rol van BIM? En waar moet ik dan rekening mee houden bij de toepassing van BIM voor logistiek?

Wat komt u tijdens dit webinar te weten? 

In dit webinar lichten we toe hoe BIM ingezet kan worden om bouwlogistiek aan te sturen en te controleren/managen en worden er voorbeelden gegeven. Daarnaast worden er een aantal voorwaarden besproken om de toepassing van BIM voor logistieke aansturing te verwezenlijken. Deze voorwaarden worden vervolgens toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Tijdens het webinar wordt tevens veelvuldig ruimte geboden om live vragen te stellen.

De experts

 

Ir. Tim van Ee
Ir. Tim van Ee is een PDEng onderzoeker in Construction Process Integration & ICT aan de Universiteit Twente en heeft zowel zijn bachelor- als masterdiploma behaald op van de toepassing digitale technologieën in de bouwlogistiek.

 

 

 

Ir. Sander Siebelink
Ir. Sander Siebelink is promovendus binnen de onderzoeksgroep Construction Management and Engineering aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op de volwassenheid van organisaties in het gebruik van BIM (Building Information Modeling), waaronder tevens toepassingen worden beschouwd ter bevordering van binnenstedelijke logistieke processen.

 

 

Dr. Hans Voordijk
Ir. Hans Voordijk is universitair hoofddocent bij de onderzoeksgroep Construction Management and Engineering aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op Supply Chain Management & Digitization in Construction en op Philosophy of Technology in Civil Engineering.

 

 

Vragen en antwoorden

Ik zie voornamelijk veel voordeel om de BIM-methode grootschalig in te zetten bij wegenbouwprojecten, of zie ik dat verkeerd?
In het algemeen zie je veel meerwaarde van grootschalige BIM-toepassing bij complexe, multidisciplinaire projecten. Het gaat dan om zowel wegenbouw als woningbouw/utiliteitsbouw. Oorspronkelijk is BIM zelfs vaker in de ontwerpfase van de B&U toegepast; dan praat je echter over 5-10 jaar geleden. Tegenwoordig zien we dat de mate waarin BIM wordt toegepast niet meer afhankelijk is van de sector.

Is het mogelijk dat er in de toekomst bij aanbestedingen een minimaal BIM Majority niveau gesteld kan worden als gunningscriteria? Om zo de kwaliteit te waarborgen en mogelijke faalkosten te reduceren (als aanvulling op de huidige BPKV-aanbestedingen).
Jazeker, een minimaal BIM maturity niveau als gunningcriterium bij de aanbesteding kan vooral interessant zijn wanneer het gaat om een consortium van partijen die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het BIM-gebruik. Wanneer de BIM-maturity van deze partijen niet voldoende is of niet goed matcht, is er een risico dat het model of bepaalde disciplines binnen BIM niet op een voldoende niveau worden uitgewerkt. In de praktijk zie je dat aannemers al wel druk bezig zijn om hun onderaannemers en leveranciers op verschillende aspecten te toetsen voordat ze ermee in zee gaan. Een minimaal BIM maturity niveau is daarop een waardevolle toevoeging.

Datum

09 okt 2020
Verlopen!

Tijd

15:00 - 16:00

Lokale tijd

  • Tijdzone: America/New_York
  • Datum:09 okt 2020
  • Tijd: 09:00 - 10:00

Kosten

Gratis

Meer Info

Bekijk het webinar

Locatie

online
Topsector Logistiek

Organisator

Topsector Logistiek
Email
info@topsectorlogistiek.nl
Bekijk het webinar
QR code