Topsector logistiek

Cross Chain Control Centers (4C)

Cross Chain Control Centers zijn regiecentra waarin de modernste technologie, geavanceerde softwareconcepten en supply chain professionals samenkomen. In een Cross Chain Control Center (4C) worden informatiestromen slim gekoppeld aan goederenstromen. Door gegevens tussen verschillende logistieke ketens uit te wisselen, kunnen we in een 4C transporten ketenoverstijgend organiseren. Door grotere volumes zijn er bijvoorbeeld meer mogelijkheden om spoor en binnenvaart in te zetten als alternatief voor wegvervoer. Ook kunnen we de beladingsgraad van voer- en vaartuigen beter benutten. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparing, maar ook tot een betere bereikbaarheid in steden en een duurzamere afwikkeling van goederenstromen.

De realisatie van 4C’s resulteert in:

  • Een beter overzicht, betere afstemming en bundeling van activiteiten;
  • Besparing in supply chain kosten door het combineren van lading;
  • Lagere druk op het milieu;
  • Het creëren van meer werkgelegenheid;
  • Nieuwe kennis die ook toegepast kan worden in andere supply chains.

De actie Cross Chain Control Centers heeft de volgende doelstellingen:

  • In 2020 moet Nederland beschikken over 15 Cross Chain Control Centers, waarmee 50.000 ton kg CO₂ en 50 miljoen wegtransportkilometers vermeden worden;
  • In 2020 dragen ketenregie-activiteiten vanuit 4C 1,8 miljard bij aan het bruto binnenlands product;

Meer informatie: www.dinalog.nl.

Nieuws over Cross Chain Control Centers is hier te vinden.

© Topsector Logistiek