Futureproof Logistics

Mis het jaarcongres van de Topsector Logistiek niet!


16 maart 2017

Nederland

Futureproof Logistics

We hoeven maar 10 jaar terug te kijken om te zien hoe de maatschappij en als gevolg daarvan de logistiek is veranderd en vernieuwd. En dat tempo van verandering en vernieuwing neemt eerder toe dan af. Kijk maar naar trends als het succes van de stad als economische motor, de veranderende wereldhandel en daarmee de internationale goederenstromen, de noodzaak om drastische reducties in de uitstoot van broeikasgassen te realiseren, en de invloed van automatisering zoals robots en mobiele IT op supply chains en ‘customer intimacy’. Veel logistieke bedrijven zijn al druk bezig om die toekomst te verkennen en naar zich toe te trekken. Futureproof logistics! Dit congres neemt u mee in hun verhaal, in de verkenning van die toekomst en laat u ontdekken wat dit voor u kan betekenen.

Inschrijven

countdown