Topsector logistiek

Category Archives: Topsector Logistiek algemeen

Minister Schultz van Haegen neemt Resultatenboek Topsector Logistiek in ontvangst

Op maandag 9 oktober heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het Resultatenboek van de Topsector Logistiek in ontvangst genomen. Het boek werd aangeboden door Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, en live toegelicht door Liane Philipsen, European Sales Director bij Mainfreight, en René de Koning, de F-35 Industrial Logistic Lead Nederland/OneLogistics. Het gaat dit keer om een digitaal resultatenboek. Die nieuwe vorm is symbolisch …

Bedrijven investeren € 510 miljoen in publiek onderzoek

Nederlandse bedrijven investeerden in 2016 € 510 miljoen in publiek-private onderzoeksprojecten. De totale investeringen in deze projecten liepen daarmee op tot € 1.060 miljoen, waarvan 48% private bijdragen. Hiermee is een belangrijke doelstelling van het bedrijvenbeleid van € 800 miljoen aan publiek-private investeringen ruimschoots behaald. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2017 – Navigeren met wind in de zeilen. In …

‘Airbnb’ voor warehousing start Nederland

Vanaf 2 oktober is Nederland officieel een nieuw platform rijker: stockspots.eu brengt vraag en aanbod van warehousecapaciteit samen. Eenvoudig zoeken, vergelijken en boeken wordt hiermee mogelijk. Sinds de bekendmaking van het initiatief groeit het platform hard. Na enkele maanden is er al ruim 450.000 m2  warehouseruimte op meer dan 60 locaties in Nederland beschikbaar. Dit maakt Stockspots bij aanvang de grootste aanbieder van …

Nederland versterkt positie als Europees èn wereldwijd innovatieleider

Nederland behaalt 4e plek op het European Innovation Scoreboard en 3e plek op de Global Innovation Index

Nederland heeft zijn positie als innovatief koploper verder versterkt. Uit het vandaag gepubliceerde gezaghebbende European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie blijkt dat Nederland ten opzichte van vorig jaar een hogere score noteert op de 27 indicatoren voor innovatiekracht. Ook is Nederland van de 5e plek, gestegen naar de 4e plek …

Heropening regeling IPC Innovatie Prestatie Contracten

Samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren kunnen tussen 21 september en 5 oktober subsidie aanvragen via de Innovatie Prestatie Contracten (IPC). Voor Zuid-Hollandse mkb’ers is er de nieuwe regionale variant IPC Zuid-Holland. In een IPC-project werken 10 á 20 mkb-ondernemers, die niet met elkaar in een groep verbonden zijn, over een periode van maximaal twee jaar aan collectieve en aan ‘eigen’ innovaties. Ze worden …

Agendabrief Topsectoren 2017

Deze Agendabrief Topsectoren 2017 bevat zoals elk jaar een beknopte leidraad voor de activiteiten van de Topsectoren rond de 5 hoofdthema’s van de Topsectorenaanpak – kennis en innovatie, regeldruk, human capital, internationalisering en maatschappelijke aspecten. De brief is geen Kamerstuk.

On-demand warehousing onderweg naar Nederland

Betere benutting van restcapaciteit en strategische locaties voor de overflow van voorraden zijn dé aanleiding voor de aanstaande lancering van een nieuw platform in Nederland: Stockspots. Nieuwe technologieën en de aanhoudende de druk op marges dwingen de logistieke sector flexibeler te worden. Het was een kwestie van tijd tot er een flexibele warehouse-oplossing kwam.

Het idee is simpel: een online marktplaats brengt vraag en aanbod van warehousecapaciteit en de bijbehorende diensten …

Call to action tijdens Brexit-seminar

Van May-day tot B-day

Op vrijdag 12 mei namen circa 65 personen deel aan het door Connekt en de Topsector Logistiek georganiseerde Brexit-seminar. Algemene conclusie was dat de gevolgen van een harde Brexit voor Nederland en dus ook voor logistiek Nederland groot zijn en niet goed te overzien. Het doel van het seminar om aan de deelnemers een call to action mee te geven is geslaagd. Er moet nu worden geanticipeerd …

Topsector Logistiek Studiereis München

Blog door Machteld Leijnse

“Connekt organiseerde van 9 tot 11 mei voor de Topsector Logistiek een studiereis naar München. Doel was het bezoeken van de Transport&Logistik Messe en inspiratie opdoen bij bedrijfsbezoeken rond het thema Robotisering. Uiteraard hadden we, zoals het de Topsector betaamt, een mooie vertegenwoordiging van de Triple Helix: bedrijfsleven (ECT, Technische Unie, Buck), overheid (EZ, NFIA) en kennisinstellingen (TNO, Dinalog).

Inspiratie konden we zeker opdoen! We begonnen de bedrijfsbezoeken …

Brexit-seminar vrijdag 12 mei 2017 in Delft

Op vrijdagmiddag 12 mei 2017 organiseren Connekt en de Topsector Logistiek een Brexit-seminar van 13.30 tot 16.30 uur (met aansluitend een borrel) bij Connekt aan de Ezelsveldlaan 59 in Delft. Het initiatief hiervoor komt uit het bedrijfsleven en heeft ten doel om bedrijven (zowel producenten/verladers als logistiek dienstverleners) te laten anticiperen op verschillende scenario’s rond Brexit. Connekt en de Topsector Logistiek pakken de handschoen op en verkennen graag samen met u …

© Topsector Logistiek