Topsector logistiek

Category Archives: TKI Dinalog

Call Integrator – Logistiek als facilitator voor versterken samenleving

Logistiek speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselvoorziening, veranderingen in de zorgsector en het in stand houden van complexe installaties. Om logistiek optimaal in te kunnen zetten en te integreren in maatschappelijke en economische ontwikkelingen, is kennis nodig. Daarom heeft TKI Dinalog in samenwerking met NWO de call Integrator – Logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving ontwikkeld. Mei 2018 …

Midterm Conference NWO Logistics Knowledge Community

NWO and TKI Dinalog organise on the 4th of december a conference for all researchers and other experts from governance, industry and NGO’s currently involved in NWO and TKI Dinalog research projects on logistics.

The aim of the conference is to bring together the community of researchers and partners in the project consortia, as well as experts from the Topsector Logistiek, TKI Dinalog, programme committee members, and …

On-demand warehousing onderweg naar Nederland

Betere benutting van restcapaciteit en strategische locaties voor de overflow van voorraden zijn dé aanleiding voor de aanstaande lancering van een nieuw platform in Nederland: Stockspots. Nieuwe technologieën en de aanhoudende de druk op marges dwingen de logistieke sector flexibeler te worden. Het was een kwestie van tijd tot er een flexibele warehouse-oplossing kwam.

Het idee is simpel: een online marktplaats brengt vraag en aanbod van warehousecapaciteit en de bijbehorende diensten …

Call for proposals: impuls voor zelforganiserende logistiek

NWO publiceert namens het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) de call ‘Impuls voor zelforganiserende logistiek’. Het doel van de call is een proof of concept project te financieren dat de pakketbezorging voorbereidt op het Physical Internet. De deadline voor aanvragen is 30 mei 2017.

In de logistiek draait het om verschillende systemen waarin goederen in ladingdragers in netwerken worden vervoerd. Voorbeelden zijn het systeem van zeecontainerlogistiek van en naar het achterland …

Workshop Doorontwikkeling NWA-route Transport & Logistiek

Op dinsdag 30 mei vindt van 14:00-17:00 uur de workshop ‘Doorontwikkeling NWA-route Transport & Logistiek’ plaats bij TNO in New Babylon Den Haag. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor deelnemers uit het bedrijfsleven. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan jan.burgmeijer@tno.nl

Toelichting op de workshop
De route NWA-16 voor Transport & Logistiek is in 2016 met hulp van onderzoekers uit het werkveld opgesteld. Het resultaat hiervan en verdere achtergronden van …

Save the date: wetenschappelijk congres ‘Moving forward’ op 16 februari 2017

Op 16 februari 2017 organiseren NWO en TKI Dinalog een wetenschappelijk congres met als titel ‘Moving forward – logistics, transport en mobility’ voor onderzoekers van hogescholen en universiteiten. Hieronder leest u de gehele (Engelstalige) uitnodiging.

Modern societies depend on a reliable, efficient, safe and sustainable systems of mobility and transport. The logistics to move people and goods is complex and has to be adaptable to meet the needs for the future. …

Innovators gezocht: 1 miljoen beschikbaar in TKI Toeslag call

TKI Dinalog (een samenwerking tussen Dinalog, NWO en TNO) heeft een TKI-toeslag budget van maximaal 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuwe call for proposals. Deze call is voor aanvragen van TKI-toeslag voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en draagt bij aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020.
In de call is ruimte voor de financiering van samenwerkingsprojecten in specifieke onderwerpen binnen de roadmaps en actiethema’s. …

  • ‘Datum’: 23 augustus 2016
  • ‘Labels’: TKI Dinalog
  • ‘Reacties’: 0

Doe mee met prijsvraag TKI Dinalog voor jong talent

De prijsvraag TKI Dinalog Take Off, die georganiseerd wordt door TKI Dinalog in samenwerking met NWO richt zich op het stimuleren van haalbaarheidsstudies voor plannen waarmee jong talent bij kan dragen aan de innovatie van economie en logistiek in Nederland. Het gaat daarbij om nieuwe, grensverleggende ideeën van studenten van hbo en universitaire instellingen voor innovatie in de circulaire economie of stadslogistiek.
Wat houdt de prijsvraag in?…

Vooraankondiging openstellingsdata MIT-regeling 2016

Innovatieve mkb’ers kunnen vanaf dit voorjaar weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren. Daarin zijn de volgende instrumenten opgenomen: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot).

Hoe de subsidieregeling er dit jaar precies uit komt te zien, wordt later bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor hoeveel subsidie er per onderdeel wordt vergeven. De data zijn – onder voorbehoud van publicatie van de MIT-regeling, deze is voorzien voor half maart – als …

Case: optimalisatie productielogistiek Doornenbal

Doornenbal in Veenendaal, opgericht in 1979, levert vanuit haar Timmerfabriek kozijnen, deuren en ramen aan de bouwsector, zowel nieuwbouw als renovatie. Verder is er een lamineerfabriek en een trappenfabriek en stond het in 1996 aan de basis van de TimmerSelekt groep. De  TimmerSelekt groep is een samenwerking tussen elf timmerfabrieken, 1 deurenfabriek en 1 vastgoed onderhoudsbedrijf, verspreid over heel Nederland. Doornenbal richt zich sterk op innovaties zoals bijvoorbeeld het COMBI-kozijn …

© Topsector Logistiek