Topsector logistiek

Category Archives: Stadslogistiek

Eerste elektrische vrachtwagen gepresenteerd door DAF en VDL Groep

Vrachtwagenfabrikant DAF Trucks en bussenbouwer VDL hebben hun eerste elektrische vrachtwagen gepresenteerd. De truck heeft een actieradius van ongeveer 100 km en wordt dit jaar met zo’n tien klanten getest. Afgelopen woensdag is de vrachtwagen in Eindhoven aan het publiek is gepresenteerd. Minister Cora van Nieuwenhuizen (I & W) liet bij de presentatie weten dat de Nederlandse overheid €400.000 heeft bijgedragen …

Bijeenkomst Outlooks City Logistics en Hinterland & Continental Freight

Op dinsdag 12 juni organiseren de Topsector Logistiek en Connekt een bijeenkomst over de Outlooks City Logistics en Hinterland & Continental Freight aan de Ezelsveldlaan 59 bij Connekt.

Het nieuwe kabinet zet stevig in op het realiseren van de ‘Parijs’-doelstellingen, zoals een Factor6 verbetering van de CO2-prestatie van logistiek. De Outlook City Logistics 2017 heeft al per segment een aannemelijk pad naar dat doel geschetst. Hetzelfde is …

8 februari: informatiebijeenkomst innovatiepartnerschap-procedure

Voor de aanbesteding innovatiepartnerschap-procedure is er een informatiebijeenkomst op 8 februari in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst zal informatie gegeven worden over de achtergrond van deze Innovatiepartnerschap-procedure, de problematiek van de deelnemende gemeenten en de kaders waarbinnen de aan te dragen oplossing moet passen. Deze Innovatiepartnerschap-procedure is bedoeld voor partijen die een oplossing denken te hebben, die kunnen ontwikkelen, en indien gewenst ook kunnen leveren en onderhouden voor de …

 • ‘Datum’: 30 januari 2018
 • ‘Labels’: Stadslogistiek
 • ‘Reacties’: 0

Staatssecretaris I&W van Veldhoven zet in op Green Deal ZES

Afgelopen week heeft Staatssecretaris Van Veldhoven kennis gemaakt met de Green Deal ZES. Een groep afgevaardigden vanuit gemeenten, bedrijfsleven, Rijksoverheid en projectorganisatie GD ZES, mocht bij de Staatssecretaris aanschuiven.

Doel van het kennismakingsgesprek was een gezamenlijk beeld te vormen van de concrete acties die tijdens deze kabinetsperiode in gang gezet kunnen worden. Het Ministerie van IenW wil in juni het aanvalsplan duurzame mobiliteit klaar hebben. Dit aanvalsplan, dat nog voor het …

 • ‘Datum’: 29 januari 2018
 • ‘Labels’: Stadslogistiek
 • ‘Reacties’: 0

Feestelijke ondertekening Green Deal Zes bedrijven stationsgebied Utrecht

Op donderdag 11 januari tekenden deelnemers van de Green Business Club Utrecht Centraal de intentieverklaring van Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. De Green Business Club Utrecht Centraal is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het gebied rondom station Utrecht Centraal. In samenwerking met Gemeente Utrecht willen zij een bijdrage leveren aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied. Door samen te werken aan kleine en grotere projecten op het gebied van …

 • ‘Datum’: 12 januari 2018
 • ‘Labels’: Stadslogistiek
 • ‘Reacties’: 0

Cargo Bike Expo: leer alles over de voordelen van de transportfiets

De zero emissie ambitie in stadslogistiek leeft als nooit tevoren. Levering van pakketjes per transportfiets heeft de toekomst. Maar wanneer is de fiets nu echt van toegevoegde waarde? Dit kom je te weten tijdens de eerste Cargo Bike Expo op 12 en 13 oktober in Amsterdam.

Het verhaal is helder; steden slibben dicht en gemeenten willen steden zo leefbaar mogelijk houden. Ze beperken …

 • ‘Datum’: 3 oktober 2017
 • ‘Labels’: Stadslogistiek
 • ‘Reacties’: 0

Amsterdam daagt de markt uit voor innovatieve oplossingen voor stedelijke logistiek

Het gaat goed met Amsterdam. En de stad wordt steeds drukker. De toenemende populariteit gaat gepaard met een toenemende behoefte aan mobiliteit. De uitdaging voor Amsterdam is de schaarste aan fysiek beschikbare ruimte. Het draait om (te) weinig ruimte op de weg, op het trottoir, op het fietspad of in het aantal parkeer-en laad en losplekken in een wijk. …

 • ‘Datum’: 15 september 2017
 • ‘Labels’: Stadslogistiek
 • ‘Reacties’: 0

Elektrische voertuigen uitgesloten van Rijbewijsrichtlijn

Nederland heeft in het voorjaar van 2017 toestemming gevraagd om bepaalde voertuigen uit te sluiten van de toepassing van artikel 4 van Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs. Inmiddels heeft de Europese Commissie ons haar besluit toegestuurd. Nederland krijgt hiermee toestemming om bepaalde voertuigen (elektrische voertuigen met een gewicht van 3500 – 4250 kg) van dit artikel van de Rijbewijsrichtlijn uit te sluiten.

De toestemming van de Commissie om bovengenoemde voertuigen met …

Topclass bouwlogistiek & ketensamenwerking

Op 3 juli 2017 van 15.30 tot 20.00 uur organiseren de Topsector Logistiek en Connekt in samenwerking met Nyenrode de Topclass bouwlogistiek en ketensamenwerking. Circa 20 senior managers namen deel, met elkaar vormden zij een brede afspiegeling van de spelers in de bouwketen.De aanleiding was kort en bondig als volgt. Er wordt in proeftuinen volop geëxperimenteerd met toepassing van slimme bouwlogistiek (hub’s, bouwticketsystemen, vervoer over water etc.).

 • ‘Datum’: 14 augustus 2017
 • ‘Labels’: Stadslogistiek
 • ‘Reacties’: 0

Handreiking Stedelijk Goederenvervoer: voor een bereikbare, vitale en groene stad!

Woensdag 28 juni werd vanuit gemeenten en de logistieke keten de Handreiking Stedelijk Goederenvervoer aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

De handreiking helpt gemeenten om de volgende doelen te bereiken:
• Schonere lucht, lagere klimaatbelasting en emissievrij in 2025
• Een bereikbare stad, door het beter benutten van infrastructuur
• Verkeersveilige, leefbare en economisch vitale binnenstad
• Ruimte voor bewoners, bezoekers …

© Topsector Logistiek