Topsector logistiek

Category Archives: MIT-regeling

MIT-regeling 2018 open voor subsidieaanvragen MKB

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf dinsdag 17 april weer subsidie aanvragen binnen de Mkb-Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties.

Er is voor 2018 € 55,75 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten …

Populaire MIT-regeling sinds 11 april open

Een bijdrage vanuit de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) kan voor ondernemers nét dat steuntje in de rug zijn waardoor een innovatief project wél van de grond komt. Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar via de MIT-regeling voor innovatie bij het mkb over de regiogrenzen heen.

Wanneer kunt u aanvragen?
De MIT-regeling is op 11 april 2017 open gegaan voor de instrumenten adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars …

 • ‘Datum’: 20 maart 2017
 • ‘Labels’: MIT-regeling
 • ‘Reacties’: 0

Grote belangstelling voor landelijke MIT-regeling

Op de openingsdag van de MIT-regeling (10 mei) zijn voor de landelijke MIT-regeling de volgende aantallen bij RVO  ingediend (bron: rvo.nl) :

40 innovatieadviesprojecten
303 haalbaarheidsprojecten
440 kennisvouchers

Hoewel de projecten nog niet zijn beoordeeld, lijkt het beschikbare budget van € 3,2 miljoen wel uitgeput te worden. Het maximaal beschikbare aantal kennisvouchers van 533 is op dag 1 nog niet bereikt. De kennisvouchers …

 • ‘Datum’: 11 mei 2016
 • ‘Labels’: MIT-regeling
 • ‘Reacties’: 0

Voorbereiding MIT-aanvragen logistiek in volle gang

Op 10 mei 2016 gaat de MIT-regeling open voor alle instrumenten met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten. Inmiddels hebben zich 40 logistieke bedrijven gemeld die een aanvraag aan het voorbereiden zijn. De meeste aanvragen zijn haarbaarheidsprojecten die een oplossing hebben voor een of meer van de topsectoronderwerpen. Zo zijn er innovaties op het terrein van synchromodaal transport, maar ook verbeteringen op het …

 • ‘Datum’: 3 mei 2016
 • ‘Labels’: MIT-regeling
 • ‘Reacties’: 0

Informatie over MIT-regeling nu in folder beschikbaar

Bent u mkb’er en wilt u investeren in een logistieke innovatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). In deze folder leest u meer over de regeling, welke onderwerpen in aanmerking komen en waar u met vragen terecht kunt. Wilt u een fysiek exemplaar van de folder aanvragen? Stuur dan een mail naar …

 • ‘Datum’: 13 april 2016
 • ‘Labels’: MIT-regeling
 • ‘Reacties’: 0

“Mkb-ondernemer: gebruik de MIT Haalbaarheidsstudie”

Vanaf 10 mei kunnen mkb-ondernemers in de logistiek weer gebruikmaken van de MIT-regeling. Coen de Lange ondersteunt ondernemers bij al hun vragen over de MIT-regeling. In dit blog laat hij door een rekenvoorbeeld zien wat het voordeel van het aanvragen van de MIT Haalbaarheidsstudie is. “In de logistiek lopen genoeg ondernemers rond met goede, innovatieve ideeën. Mooi, want dat kan de sector goed gebruiken! In de praktijk zie ik dat …

 • ‘Datum’: 5 april 2016
 • ‘Labels’: MIT-regeling
 • ‘Reacties’: 0

MIT-regeling: aanvraagdata nu bekend

Van 10 mei kunnen innovatieve mkb’ers weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren. In onderstaand overzicht leest u wat de aanvraagdata per instrument zijn. De sluitingsdata voor alle instrumenten is 1 september 2016.
Kennisvouchers
Een kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst.
Openstelling: 10 mei tot en met 1 …

 • ‘Datum’: 23 maart 2016
 • ‘Labels’: MIT-regeling
 • ‘Reacties’: 0

Vijf vragen aan: Coen de Lange (Programmamanager mkb)

Coen de Lange is Programmamanager mkb bij TKI Dinalog en landelijk coördinator voor de MIT-regeling logistiek. In zijn dagelijks werk ondersteunt hij bedrijven (zowel individueel of als collectief) met raad en daad bij de ontwikkeling en implementatie van logistieke innovaties.

Wat is de MIT-regeling en wat zijn de voordelen hiervan voor mkb-bedrijven?

Veel logistieke bedrijven, zowel startende als bestaande, zijn zich er …

Vooraankondiging openstellingsdata MIT-regeling 2016

Innovatieve mkb’ers kunnen vanaf dit voorjaar weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren. Daarin zijn de volgende instrumenten opgenomen: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot).

Hoe de subsidieregeling er dit jaar precies uit komt te zien, wordt later bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor hoeveel subsidie er per onderdeel wordt vergeven. De data zijn – onder voorbehoud van publicatie van de MIT-regeling, deze is voorzien voor half maart – als …

© Topsector Logistiek