Topsector logistiek

Category Archives: Kernnetwerk

Corridorstudies Kernnet Logistiek

De Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in de MIRT-overleggen met de regio’s Oost-Nederland en Brabant gesproken over onderzoeken per goederencorridor. Het ministerie van IenM gaat in twee MIRT-onderzoeken de kansen en belemmeringen voor het goederenvervoer in kaart brengen:

op de corridor Rotterdam – Arnhem/Nijmegen – Duitsland;
op de corridor Rotterdam – Brabant – Noord-Limburg – Duitsland.

Alle modaliteiten (spoor, vaarwegen en wegen) en multimodale knooppunten worden meegenomen. IenM wil de corridorstudies …

  • ‘Datum’: 11 juli 2013
  • ‘Labels’: Kernnetwerk
  • ‘Reacties’: 0

Kernnetwerk

In het SPL is een kernnetwerk van verbindingen (weg, water, spoor) besproken. Het kernnetwerk geeft aan welke verbindingen voor de Topsector Logistiek prioriteit hebben.

 Het SPL heeft al in 2011 geadviseerd over een internationaal kernnetwerk. Dat is door de minister van I&M opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). In 2012 is onderzocht welke verbindingen van nationaal belang toegevoegd moeten worden. Het SPL heeft de minister van I&M geadviseerd om …

  • ‘Datum’: 14 april 2013
  • ‘Labels’: Kernnetwerk
  • ‘Reacties’: 0

© Topsector Logistiek