Topsector logistiek

Category Archives: Human Capital Agenda

Topsectoren continueren samenwerking op thema menselijk kapitaal!

De Topsectoren en Team ICT continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda  sluiten  in 2018 aan bij deze samenwerking. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, staan in het Werkplan 2018. Daarbij sluiten de Topsectoren hun gezamenlijke activiteiten expliciet aan op de maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en de thema’s van de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon2020.

In de …

Update Human Capital

In het onderstaande artikel leest u welke ontwikkelingen er de afgelopen maanden in het thema Human Capital zijn geweest.
Nieuwe structuur met 3 taskforces
De structuur van de human capital tafel logistiek is herzien. Op basis van ronde tafelgesprekken is een nieuwe opzet vastgesteld waarbij er van 5 werkgroepen naar 3 taskforces wordt overgestapt:

– de taskforce Onderwijs-Arbeidsmarkt onder leiding van Leo Kemps. Prioriteiten voor de komende maanden zijn het opzetten van een …

Overhandiging Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020

Op 11 september heeft Aad Veenman, Boegbeeld Topsector Logistiek, het eerste exemplaar van de tweede Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020 overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Human Capital
“De rapportage illustreert de energie, brede betrokkenheid en de noodzaak dat de topsectoren een gezamenlijk geluid op het thema Human …

Groot tekort aan gekwalificeerd e-commerce en e-supply chain personeel

Ruim 50% van de e-commercebedrijven heeft moeilijk vervulbare functies 

De online consumentenbestedingen groeien onverminderd door, bleek eerder uit de Thuiswinkel Markt Monitor. Dat vindt zijn weerklank in de personele bezetting bij e-commercebedrijven. Uit onderzoek onder de leden van Thuiswinkel.org, door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de Human Capital Tafel Logistiek, blijkt dat deze omzetgroei leidt tot uitdagingen bij de werving van nieuw personeel …

Banenmotor innovatieve Topsectoren vraagt om learning communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik ‘Learning Communities 2018 – 2021’.

De vier publicaties werden door Anka Mulder, lid college van bestuur van de TU …

Vinden van goed personeel: grote uitdaging voor logistiek Nederland

Het nieuwste arbeidsmarktonderzoek laat zien dat de combinatie van uitstroom babyboomers en toenemende vraag naar hoger opgeleid personeel een grote krapte gaat veroorzaken. Slimme ouders sturen hun kroost naar een logistieke opleiding.

De Topsector Logistiek vroeg aan onderzoeksbureau Panteia in beeld te brengen wat de huidige en toekomstige kwantitatieve samenstelling en personele dynamiek is van het hoger logistiek personeel. Het is een belangrijk vraagstuk voor de sector, want de groeiambities moeten …

Nieuw kabinet moet een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren

Een coalitie van partijen betrokken bij de Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact hebben maandag 3 april een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een Nationaal Akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken. Hiermee wil men zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de technologische ontwikkelingen die op hen afkomen én een …

Nu online: magazine over sociale innovatie

Praktische do’s en don’ts, handige tools om direct te gebruiken, uitgebreide interviews met logistieke bedrijven en inspiratie uit andere sectoren en landen. Dat is het online magazine ‘De weg naar sociale innovatie’. Dit magazine is hét startpunt voor bedrijven die met sociale innovatie aan de slag willen gaan. Het biedt namelijk aanknopingspunten om de eerste stappen te zetten in het …

HCA: sectorbijeenkomst, 3 RIF-aanvragen gehonoreerd, rapport sociale innovatie

Sectorbijeenkomst logistiek tijdens General Assembly
Op 15 november vond een kleinschalige sectorbijeenkomst logistiek plaats tijdens de General Assembly van Platform Beta Techniek. De sectorbijeenkomst stond in het teken van succesvolle continuering van de Centra in de periode 2017-2021. De bedrijven binnen de logistieke sector zijn enthousiast over de Centra; zij vormen de ophaalbrug tussen scholen en bedrijven. Deze verweving zal de komende jaren nog belangrijker worden. De vergrijzing in zowel het …

Resultaten Roadmap HC Topsectoren 2016-2020

Sinds de start van de Roadmap Human Capital Topsectoren 2016-2020 is veel gebeurd. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de eerste resultaten en illustreert tegelijkertijd de energie, de brede betrokkenheid en het nut en de noodzaak dat topsectoren een gezamenlijk geluid laten horen. De voortgangsrapportage geeft inzicht in deze resultaten en illustreert tegelijkertijd de energie, de brede betrokkenheid en het nut en de noodzaak dat topsectoren een gezamenlijk geluid laten horen. Dit …

© Topsector Logistiek