Topsector logistiek

Category Archives: Factor6

E-commercesector start unieke samenwerking om pakketbezorging nog duurzamer te maken

Webwinkels en vervoerders slaan de handen ineen om de pakketbezorging nog duurzamer te maken. De e-commercesector streeft naar een reductie van 50% CO₂-uitstoot in 2025 in de logistieke operatie ten opzichte van de huidige uitstoot. Om de CO₂-impact van de bezorging van pakketjes te meten, hebben Thuiswinkel.org, Connekt en Topsector Logistiek in samenwerking met webwinkels en vervoerders een rekenmodel ontwikkeld dat voldoet aan Europese normen. Ook wordt de consument met …

 • ‘Datum’: 24 januari 2018
 • ‘Labels’: Factor6
 • ‘Reacties’: 0

Bedrijfsleven kiest Lean & Green als weg naar zero emissie

Voorafgaand aan het Factor 6 Congres van de Topsector Logistiek reikte Connekt op donderdag 7 december acht Lean & Green Awards, vier 1e Stars en drie 2e Stars uit. Dat het Lean & Green programma blijft groeien bevestigt niet alleen de aandacht van het bedrijfsleven voor duurzaamheid, maar vooral de toenemende motivatie om daadwerkelijk actie te ondernemen voor het verduurzamen van transport en mobiliteit.

 • ‘Datum’: 7 december 2017
 • ‘Labels’: Factor6
 • ‘Reacties’: 0

Bedrijven realiseren doorbraken in ‘Joint Corridor Development’ met Actieprogramma Lean & Green Off-Road

Meer dan 75 verladers en vervoerders zijn vandaag aangezet om in 100 dagen samen het verschil te gaan maken begin 2018. Hiertoe heeft Lean & Green Off-Road vanaf nu met de toetreding van de regio Noord-Holland een landelijke dekking. Dat alle bedrijven in Nederland vanaf vandaag eenvoudig en snel toegang hebben tot het landelijke logistieke actienetwerk ‘Lean & Green Off-Road’ gaat Nederland grote maatschappelijke voordelen opleveren. Dankzij …

Conferentie Factor 6 | op 7 december 2017

Duurzaamheid levert kansen op voor uw bedrijf. Een betere marktpositie, en verlaging van kosten door hogere bezettingsgraden en een lager energieverbruik. In het nieuwe regeerakkoord staan stevige doelstellingen voor CO2-reductie, om de doelstelling te halen moeten we er samen voor zorgen dat elke kilo vracht een factor 6 minder uitstoot oplevert. De overheid werkt aan een maatregelenpakket, zorg dat …

 • ‘Datum’: 1 november 2017
 • ‘Labels’: Factor6
 • ‘Reacties’: 0

Elektrische voertuigen uitgesloten van Rijbewijsrichtlijn

Nederland heeft in het voorjaar van 2017 toestemming gevraagd om bepaalde voertuigen uit te sluiten van de toepassing van artikel 4 van Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs. Inmiddels heeft de Europese Commissie ons haar besluit toegestuurd. Nederland krijgt hiermee toestemming om bepaalde voertuigen (elektrische voertuigen met een gewicht van 3500 – 4250 kg) van dit artikel van de Rijbewijsrichtlijn uit te sluiten.

De toestemming van de Commissie om bovengenoemde voertuigen met …

3e Lean & Green Star gereed: koplopers aan de slag!

 

Connekt heeft de Lean & Green 3e Star op donderdag 18 mei feestelijk gepresenteerd tijdens een netwerkevent in Delft, waar ook tien Lean & Green Awards, twaalf 1e Stars en drie 2e Stars werden uitgereikt door Lean & Green Ambassadeurs Jannie van Andel (Unilever), Albert Mulder (RDW) en Dirk de Groot (CGI). In de afgelopen 1,5 jaar heeft Connekt samen met 20 …

 • ‘Datum’: 30 juni 2017
 • ‘Labels’: Factor6
 • ‘Reacties’: 0

Topsector Logistiek gaat voor Futureproof Logistics

In de naam van het jaarcongres van de Topsector Logistiek op 16 maart 2017 resoneert haar ambitie: Futureproof Logistics. Die ambitie is niet mis. Ruim 800 bezoekers bogen zich in Studio’s Aalsmeer over vragen als: Hoe kunnen we de groeiende stad duurzaam bevoorraden? Hoe kan de logistiek zijn productiviteit met een factor 6 verbeteren om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen? De Topsector presenteerde een aantal …

Topsector Logistiek publiceert verrassende inzichten gebruik bestelauto’s in Nederland

De klimaatdoelstellingen, waarover afspraken gemaakt zijn tijdens de COP21 in Parijs, hebben een belangrijke rol in Topsector Logistiek. Logistiek is de dienst om goederen te transporteren waar om gevraagd wordt en dat leidt tot uitstoot. De Topsector kiest er voor om reductie van de uitstoot vanuit de vraag naar transport te analyseren. Daarbij bleek dat er zeer weinig bekend is over de inzet en de gebruikers van de meer dan …

Logistiek wil zes keer efficiënter werken na Klimaattop Parijs

Sinds het klimaatakkoord is verduurzaming voor bedrijven veel minder vrijblijvend geworden. Bedrijven pakken deze uitdaging op in samenwerking met de Topsector Logistiek. Tijdens de Factor 6 conferentie vandaag bij Connekt in Delft maakten ruim 100 bedrijven uit de netwerken van Topsector Logistiek, Connekt en Lean & Green concrete plannen voor de urgente opgave voor de logistiek, namelijk een factor 6 productiviteitsverbetering. Conclusie: technologische oplossingen alleen zijn niet genoeg. Er is …

 • ‘Datum’: 16 november 2016
 • ‘Labels’: Factor6
 • ‘Reacties’: 0

© Topsector Logistiek