Topsector logistiek

Call to action tijdens Brexit-seminar

Call to action tijdens Brexit-seminar

Van May-day tot B-day

Op vrijdag 12 mei namen circa 65 personen deel aan het door Connekt en de Topsector Logistiek georganiseerde Brexit-seminar. Algemene conclusie was dat de gevolgen van een harde Brexit voor Nederland en dus ook voor logistiek Nederland groot zijn en niet goed te overzien. Het doel van het seminar om aan de deelnemers een call to action mee te geven is geslaagd. Er moet nu worden geanticipeerd op de verschillende scenario’s voor handel met het Verenigd Koninkrijk. Bedrijven onderling (vooral ook het MKB), de overheid en kennisinstellingen moeten de krachten bundelen voor de onderhandelingen. Ook de EU landen onderling moeten samenwerken en ervoor waken om uit elkaar te worden gespeeld tijdens de onderhandelingen.

Het seminar werd gehost door Nico Anten (Connekt) en Jannie van Andel (Unilever). Namens de overheid spraken Yvette van Eechoud (EZ) en Nanja Piek (BZK). Aan de orde kwamen o.a. de gevolgen voor handelsstromen naar en uit het Verenigd Koninkrijk, burgerrechten, gevolgen voor  de Voedsel- en Warenautoriteit en mogelijke handelsverdragen.

Na de pauze hield Johan Hollebeek, van Deloitte Nederland, een presentatie over mogelijke gevolgen van de Brexit voor het bedrijfsleven. Aan het eind van het seminar kregen de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers en aan elkaar. Er ontstond een levendige discussie over grote onderwerpen zoals WTO regels, het tariefschema van de EU, een special economics zone, handelsverdragen, een transitieakkoord. Ook veel praktische zaken kwamen aan de orde o.a. wachttijden bij de douane, rijtijdenbesluit, druk op de infrastructuur bijvoorbeeld in Dover, gebrek aan declaranten en de status van goederen.

Tot slot riepen beide ministeries het bedrijfsleven en vooral het MKB op om zich gezamenlijk te laten horen, zodat de overheid weet wat allemaal moet worden meegenomen in de onderhandelingen. Kortom EZ en BZK willen concrete informatie over de effecten van Brexit in de praktijk. Branche- en koepelorganisaties moeten de kans grijpen om er voor te zorgen dat er een gezamenlijk geluid komt.

Eindconclusie was dat we niet alleen in ‘uitdagingen’ maar ook in kansen moeten denken. Brexit kan bijvoorbeeld extra werkgelegenheid opleveren. Brexit biedt kansen voor logistiek Nederland om goederen naar het VK achterland te vervoeren. Brexit kan ervoor zorgen dat activiteiten vanuit het VK naar Nederland worden verplaatst, denk aan distributiecentra.

Alle aanwezigen waren het erover eens dat dit seminar een vervolg moet krijgen. Dat komt er ook zeker. Wilt u nu al een geluid laten horen naar de overheid? Dat kan via het Brexit loket www.hollanduktrade.nl/welkom-op-het-brexit-loket/ of via het Meldpunt Handelsbelemmeringen Handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

 

© Topsector Logistiek