Topsector logistiek

Agendabrief Topsectoren 2017

Agendabrief Topsectoren 2017

Op 23 mei jl. heeft Bertholt Leeftink (directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van EZ) namens de bij de Topsectorenaanpak betrokken departementen, de Agendabrief Topsectoren 2017 gestuurd. Deze Agendabrief Topsectoren 2017 bevat zoals elk jaar een beknopte leidraad voor de activiteiten van de Topsectoren rond de 5 hoofdthema’s van de Topsectorenaanpak – kennis en innovatie, regeldruk, human capital, internationalisering en maatschappelijke aspecten. De brief is geen Kamerstuk. 2017 is een jaar van vernieuwing, maar ook gewoon van voortgang en uitvoering van de gezamenlijke Topsectorenaanpak. De brief is wat later in het jaar gepresenteerd om ook het traject richting een Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 een plek te kunnen geven.

© Topsector Logistiek