Verzoek om informatie; meten binnenvaart

De Topsector Logistiek heeft voor ogen een opdracht te verstrekken voor het meten en registreren van operationele gegevens van een aantal binnenvaartschepen, gedurende minimaal 12 maanden. Deze opdracht zal tot stand komen via een aanbesteding.

Het doel van de opdracht is meervoudig; een meetprogramma uit te laten voeren wat gedetailleerde basisdata oplevert & een bekostigingsmodel te laten ontwikkelen dat voor continuïteit in het meten kan zorgen.

Wilt u ons hierbij helpen?

Voor zover wij hebben kunnen vaststellen is een dergelijk gedetailleerd en uitgebreid meetprogramma, over langere tijd, nog niet uitgevoerd. Er zijn diverse meetprogramma’s in EU-projecten uitgevoerd, maar slechts op een beperkt aantal parameters. Bovendien is de ruwe data niet eenvoudig te raadplegen, klopt dat?

Heeft u de kennis, ervaring en capaciteit om het meetprogramma en het ontwikkelen van het bekostigingsmodel in te vullen of kunt u ons adviseren?

Neem contact met ons op!

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 14 juni 2021, 09.00 uur. U kunt ons bereiken via harsha.dijk@topsectorlogistiek.nl.

Meer informatie via deze link

Connekt en TKI Dinalog vormen samen het uitvoeringsbureau van de Topsector Logistiek.