Verbetermogelijkheden CO2-uitstoot automatisch gegenereerd door statistische analyses brondata logistiek?

De Topsector Logistiek heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van geautomatiseerde analyses op basis van brondata. Is het mogelijk om statistische analyses dusdanig toe te passen op logistieke brondata dat verbetermogelijkheden t.a.v. CO2-uitstoot automatisch gegenereerd kunnen worden?

Uitkomsten onderzoek

Voor zowel een producent als voor een logistiek dienstverlener zijn modellen te bouwen op basis waarvan statistische analyses kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van daadwerkelijke verbruiks-, productie- en vervoerscijfers al dan niet aangevuld met data uit openbare bronnen. Ook toont het onderzoek dat het mogelijk is om op basis van basale gegevens geautomatiseerd te bepalen welke variabelen het meeste bijdragen aan variaties in het energieverbruik van een specifieke producent of logistiek dienstverlener en daarmee het meest in aanmerking komen om beheersmaatregelen te nemen. Met het doel om CO2 -uitstoot te beperken. Vanzelfsprekend hangt de kwaliteit van dergelijke modellen af van de kwaliteit en kwantiteit van de onderliggende gegevens en de onderlinge relaties daartussen.

Lees onze rapportage:
Carbon Footprinting Accounting Automatisch Verbeteren

Connekt en TKI Dinalog vormen samen het uitvoeringsbureau van de Topsector Logistiek.