Total Cost of Ownership-model voor heavy-duty elektrisch wegtransport

Vorig jaar oktober heeft de Topsector Logistiek het door Panteia opgezette Total Cost of Ownership (TCO)-model vrij beschikbaar gemaakt voor individueel gebruik. Met dit model kan iemand die zich oriënteert op de exploitatie van een heavy-duty elektrische vrachtwagen zelf inschatten hoe de TCO eruit gaat zien. En het maakt gesprekken met de leverancier veel effectiever omdat dezelfde manier van berekenen gebruikt kan worden. Panteia heeft dit model op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu uitgebreid met waterstof.

Totale kostenplaats én uitstoot

In het TCO-model wordt niet alleen gekeken naar de aanschafprijs van het voertuig, maar naar het totale kostenplaatje inclusief bijvoorbeeld laadinfrastructuur, subsidies, afschrijving, onderhoud en dergelijke. Binnen het model kan de gebruiker draaien aan een aantal  ‘knoppen’ (input parameters) om de invloed daarvan te zien op de prijs per kilometer. Denk aan de verwachte levensduur van de vrachtwagen, de omvang van subsidies of de hoogte van de dieselprijs c.q. energieprijs. Alhoewel de kosten voor de inzet van elektrisch wegtransport de kern van het model vormen, kan daarnaast ook de jaarlijkse uitstoot van CO2 ingeschat worden.

Snel berekenen?

Toegang tot het TCO-model gaat via deze digitale weg

De getallen die als beginwaarden ingevuld zijn in het model hebben geen voorspellende waarde: de bedoeling is dat een gebruiker zichzelf oriënteert op de gegevens die in zijn specifieke situatie geldig zijn. En in een later stadium samen met een leverancier de gegevens aanscherpt.

De eerste update van het TCO-model is een feit. De verwachting is dat het model op regelmatige basis een update krijgt n.a.v. nieuwe inzichten.