Projectresultaten Human Capital Agenda 2015-2019  

De Topsector Logistiek kan haar ambities alleen waarmaken met voldoende goed opgeleide en zelfredzame professionals. Daarom heeft de Topsector Logistiek de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in ‘Human Capital’ projecten. De successen zijn door het kernteam Human Capital in een flyer opgenomen.

Drie beleidspijlers
Om bij te dragen aan de opgave van de Topsector Logistiek zijn drie beleidspijlers opgesteld: voldoende human capital, een innovatieve flexibele kennisinfrastructuur en aandacht voor sociale innovatie. De flyer maakt inzichtelijk aan welke pijlers de projecten hebben bijgedragen.

Meer weten over de projecten uit de flyer van de Human Capital Agenda? Bekijk de artikelen.