Duitsland gaat in 2021 CO2-uitstoot van logistiek beprijzen

Duitsland gaat vanaf 2021 CO2-uitstoot beprijzen voor transport. Dit is één van de belangrijkste maatregelen uit het Klimaatbeschermingsplan (Klimaschutzprogramm) dat de Duitse regering op 20 september 2019 presenteerde en op 9 oktober is goedgekeurd. Deze maatregel moet er mede voor zorgen dat in 2030 55% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990.

Transport en warmte in emissiehandelssysteem
Het Duitse klimaatplan omvat een breder systeem van emissiehandel dan het bestaande Europese systeem (ETS). De CO2-uitstoot van personenvervoer, transport en warmteopwekking voor gebouwen – die buiten het ETS vallen- wordt beprijsd. In eerste instantie wordt een vaste prijs gehanteerd. Een ton CO2-uitstoot kost vanaf 2021 10 euro. Daarna gaat de prijs omhoog tot 35 euro in 2025. Vanaf 2026 beperkt Duitsland het totale aantal uitstootrechten in een handelssysteem. Marktwerking bepaalt dan de prijs met een minimum van 35 euro en een maximumprijs van 60 euro per ton CO2-uitstoot.

Doel is Europees brede invoering
Samen met andere geïnteresseerde lidstaten wil Duitsland de sectoren transport en gebouwde omgeving graag integreren in het ETS. Duitsland hoopt zo stappen te zetten naar een (gefaseerde) invoering van een Europees emissiehandelssysteem voor alle sectoren.

Nederland kiest andere strategie
Minister Wiebes vraagt zich af of het handelsmechanisme en de beperking in prijs voldoende prikkelen tot verduurzaming. Nederland kiest met subsidies en specifieke maatregelen dan ook voor een andere strategie. In het Nederlandse klimaatakkoord ligt de focus bij logistiek veel meer op zero-emissiezones in steden en op het aantonen van CO2-reductie door bedrijven.

CO2-uitstoot goed meten
Voor bedrijven betekent zowel het aantonen van CO2-reductie als het beprijzen van CO2 dat ze hun CO2-uitstoot inzichtelijk moeten maken. Als bedrijf is het belangrijk om het meten van de uitstoot goed op te zetten. Denk aan: eenvoudig te meten met goede IT, een gestandaardiseerde manier die door accountants te controleren is, geschikt voor rapportages aan klanten en overheid en een manier die een bedrijf inzicht geeft in zijn bedrijfsvoering. Vanuit de Topsector Logistiek is hiervoor al veel ontwikkeld. Samen met brancheorganisaties Evofenedex en TLN wordt dit nu uitgerold bij ondernemers. Kijk voor meer informatie hierover op www.bigmile.eu.

Lees ook de Kamerbrief over Duitse klimaatplannen.