Nederlandse Logistieke propositie vernieuwd

Het Invest in Holland netwerk heeft de Nederlandse logistieke propositie vernieuwd. De propositie benadrukt de gunstige vestigingsplaatsfactoren van Nederland. De presentatie met de vernieuwde logistieke propositie kan heel goed gebruikt worden voor de promotie van Nederland.

Internationale toppositie
Nederland staat op logistiek gebied aan de wereldtop. Denk aan de centrale ligging ten opzichte van de Europese markten en de uitstekende, multimodale en digitale verbindingen met en binnen Europa. Maar ook het goede ondernemersklimaat ten aanzien van bijvoorbeeld BTW en douane, de sterke logistieke sector, de flexibiliteit en kwaliteit van het aanwezige talent, de concurrerende kosten voor logistieke operaties, de sterke basis voor innovatie in de logistiek en de goede kwaliteit van leven zijn voorbeelden waar Nederland in voorop loopt.

Rol van de Topsector Logistiek
De Topsector Logistiek streeft ernaar om maximaal bij te dragen aan het versterken van de internationale toppositie. De ambitie: in 2020 heeft Nederland een internationale toppositie in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. Het promoten van Nederland als aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven wordt ondersteund door de Holland Logistics Library. De Library bevat veel documenten die nuttig zijn om Nederland te promoten.

De vernieuwde logistieke propositie kan heel goed gebruikt worden voor de promotie van Nederland. Gebruikt u deze presentatie samen met de film Holland Knows The Way en u heeft een dijk van een marketingtool in handen. De film Holland Knows the Way is beschikbaar in Engels, Chinees, Japans, Koreaans en Spaans.