Klimaatakkoord, Nationale Energie Verkenning en Logistiek: de achtergrond cijfers over uitstoot

In de context van de klimaattafel verduurzaming logistiek is gebleken dat de gerapporteerde CO2-emissies in de Outlooks City Logistics en Hinterland & Continental Freight Outlook verschillen met de cijfers in de Nationale Energieverkenning (NEV). Samen met CE Delft onderzochten wij waar deze verschillen vandaan komen. De resultaten vindt u in het rapport ‘CO2-emissies van logistiek in Nederland’. 

Jaarlijks stelt het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Nationale Energie Verkenning (NEV) op. De NEV geeft de stand van zaken rondom de energiehuishouding en CO2-uitstoot in Nederland weer en doet op basis van bestaand beleid een voorspelling, van de toekomstige energiehuishouding en CO2-uitstoot. De NEV vormt voor het kabinet de basis voor beleid met betrekking tot extra maatregelen op het gebied van klimaat, zoals het beoogde Klimaatakkoord. Zoals hierboven gesteld gebruiken logistieke studies gebruiken cijfers van significant verschil, zoals de Outlook City Logistics en Outlook Hinterland & Continental Freight. Hieronder vindt u de belangrijkste verschillen:

  •         Mobiele werktuigen, zoals tractoren, shovels en kranen worden in de NEV onder het kopje logistiek geplaatst, in tegenstelling tot de meeste logistieke studies.
  •         De Outlooks gaan uit van geleverde prestaties en uitstoot op Nederlands grondgebied, terwijl de NEV uitgaat van brandstofverkopen. Dit laatste leidt in de NEV tot hogere emissies voor Nederland: veel transport gaat de grens over met brandstof die in Nederland getankt is
  •         De NEV neemt alleen reizen per binnenvaart met herkomst én bestemming in Nederland mee, terwijl de Outlook HCF uitgaat van alle nationale en internationale reizen als gevolg van import en export op Nederlands grondgebied. Daardoor wordt in de NEV een veel kleinere uitstoot voor binnenvaart meegenomen dan waar de logistieke sector mee rekent.
CO2- Emissies in logistiek Nederland

Download het gehele rapport via:

Heeft u vragen? Mail naar info@topsectorlogistiek.nl.