Buitenlandpromotie: Atlanta, Barcelona en 1e verjaardag Holland Logistics Library

De Kamer van Koophandel van Atlanta, een van de voornaamste logistieke hubs in de VS, heeft de serieuze interesse uitgesproken om met ons land een nauwere logistieke relatie aan te gaan. De Amerikaanse metropoolregio Atlanta neemt deel aan het Global Cities Initiative en zoekt partners op nationaal en metropool niveau in Europa om zowel strategisch als tactisch nauwer mee samen te werken. Het doel is gezamenlijk antwoorden te vinden op de uitdagingen van de toekomst waarmee mondiale logistieke hubs geconfronteerd worden. Men ziet ons land als een partij dat o.a. via de Topsector Logistiek innovaties stimuleert. De vooraanstaande positie van Nederland als logistieke (kennis)hub, de sterke lading gerelateerde relaties in luchtvaart en zeevaart en de kennissamenwerking tussen Dinalog en Georgia Tech zijn belangrijke troeven hierbij. De Buitenlandpromotieboard reageert enthousiast op de vraag en is in overleg met de regio om te zien hoe we dit concreet kunnen vormgeven. Naast Atlanta, liggen er soortgelijke kansen met andere global logistics hubs, waar Nederland veel overeenkomsten / samenwerking mee heeft, waaronder Miami en Singapore.

Nederland was goed vertegenwoordigd op de Global E-commerce Summit die van 12-14 juni jl. plaatsvond in Barcelona. Niet alleen kent de organisatie achter de summit een duidelijke Nederlandse inbreng, maar ook organiseerde NDL een goedbezochte ledenreis. Als enig ‘land’ hebben Nederlandse partijen daar een succesvolle workshop gehouden over succesfactoren in cross-border logistics (Bleckmann, NDL, Schiphol, Vanderlande).

De Holland Logistics Library bestand op 1 april exact 1 jaar en vervult sindsdien een belangrijke rol in de promotie van Logistiek Nederland, zowel voor acquisitie als voor export promotie. Ter ere hiervan is een special uitgegeven over de doelen en bereikte mijlpalen. De library heeft inmiddels ook veel belangstelling gekregen van andere topsectoren en is door VNO-NCW aangemerkt als een schoolvoorbeeld van internationale promotie in cross-over met andere sectoren.