FMS en TMS: een rijke bron van data

Lambooy Logistiek heeft namens het NLIP de mogelijkheden en de wenselijkheid onderzocht om data uit FleetManagement- en TransportManagement Systemen (FMS en TMS)* uniform te ontsluiten. Deze systemen vormen potentieel een rijke bron van data voor een waaier aan functionaliteiten zoals: control towers, platforms voor vrachtuitwisseling, systemen voor verkeersmanagement en veiligheid, verladers, logistiek dienstverleners en transportbedrijven voor ‘driver feedback’.

Door deze bron van informatie via een standaard interface te ontsluiten, vervalt de noodzaak om voor elke afzonderlijke toepassing een nieuwe interface te bouwen. Dit kan veel tijd en geld besparen en opent nieuwe mogelijkheden.

Wat is er gedaan?

De huidige markt is geïnventariseerd: de leveranciers van de systemen en de vragende partijen die deze data nodig hebben en de al bestaande koppelingsmogelijkheden. Aan de hand van alle beschikbare data uit FMS en TMS is bekeken wie welke informatie kan gebruiken. Veel partijen zijn geïnteresseerd in een dergelijke standaard. Wat nu nog ontbreekt is een partij, die bereid is hierin te investeren en daarmee de potentie van deze data te gaan benutten.

Als middel voor het ontsluiten van deze data is het Open Trip model onderzocht. Dit open source datamodel wordt gebruikt als uniforme interface uit FMS en TMS  voor een control tower voor een grote retailer. Het model leent zich uitstekend voor vergelijkbare logistieke operaties in het zichtbaar maken van transportplanningen, statussen en berekening van verwachte aankomsttijden. Voor andere functionaliteiten, zoals matchmaking tussen vraag en aanbod van lading en vervoerscapaciteit, selectieve routebepaling en aansluiting met TransFollow, de digitale vrachtbrief en control towers in andere ketens is doorontwikkeling van het datamodel vereist.

Relatie met andere initiatieven

Het Ministerie van IenM zet hoog in op innovatieve oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren. Een voorbeeld is het project ‘Talking Traffic’: partijen die  hun private data willen delen (bijv. positie, bestemming en lading) krijgen daar publieke data voor terug (wegwerkzaamheden, locaties en beschikbaarheid van laad-/losplaatsen, voorrang bij verkeerslichten, venstertijden en milieuzones, files en evenementen). Eindgebruikers als ondernemers, planners en chauffeurs kunnen hiermee over de juiste informatie op het juiste moment beschikken en hun processen optimaliseren.

Hoe verder?

Het NLIP ondersteunt initiatieven die drempelloos data delen bevorderen en die net een extra zetje nodig hebben om vervolgens door de markt tot bloei gebracht te kunnen worden. Uit het onderzoek is gebleken dat er veel aansluiting is met het project Talking Traffic. Vanuit deze hoek gaat het onderzoek de volgende fase in.

NLIP heeft een tender uitgeschreven voor de ontwikkeling van een expertisecentrum dat de reeds ontwikkelde logistieke standaarden voor data uitwisseling (zoals de digitale vrachtbrief) gaat beheren, verder ontwikkelen en uitdragen. Mogelijk wordt hierin ook het Open Trip model opgenomen en verder ontwikkeld.

*TMS en FMS (TransportManagement- en FleetManagementSystemen) zijn ontwikkeld om de procedures rond transport en distributie van goederen te automatiseren. Hiermee kunnen orderverwerking, planning en facturering efficiënter worden afgehandeld.