Holland Logistics Library viert eerste verjaardag

De Holland Logistics Library (HLL) is in het voorjaar van 2016 gelanceerd. De bibliotheek – zoals de HLL bekend is – is hartelijk verwelkomd door stakeholders uit bedrijfsleven en overheid. Dagelijks wordt de digitale bibliotheek door een groot aantal bezoekers geraadpleegd voor up-to-date logistieke documentatie en inzichten.

De HLL is een initiatief van het Platform Buitenlandpromotie van de Topsector Logistiek. Het is een goed georganiseerde, gebruiksvriendelijke en up-to-date bron van kennis voor iedereen die logistiek Nederland wil promoten in het buitenland.

De bibliotheek’s eerste verjaardag is bij uitstek een moment om terug te kijken op het eerste bestaansjaar van de HLL. In dit artikel leest u dan ook meer over de ontwikkeling  en het gebruik van de HLL. Het artikel gaat o.a. in op de volgende vragen: Wat is er bereikt met de HLL?  Zijn alle doelen bereikt? En welke interessante ontwikkelingen hebben plaatsgevonden?