Nederlandse douane scoort het hoogst in onderzoek UNECE

Nederlandse douane scoort het hoogst in onderzoek UNECE

Uit onderzoek van de UNECE blijkt dat Nederland in de regio’s Europa en Azië het hoogste percentage handelsfaciliterende maatregelen heeft geïmplementeerd. In het onderzoek hebben diverse regionale commissies van de Verenigde Naties een wereldwijd onderzoek gehouden naar de implementatie van handelsbevorderende maatregelen.

Zoals in onderstaande tabel te lezen is, heeft Nederland 91% van de maatregelen geïmplementeerd. Uit het onderzoek kwam bovendien naar voren dat Nederland het enige land is dat op alle categorieën boven de 90% scoort. Gemiddeld hebben landen 62% van de mogelijke maatregelen geïmplementeerd. Hierin is een groot verschil te zien landen met hogere en lagere inkomens en tussen EU en niet-EU landen.

Onderstaande afbeelding komt uit het complete rapport. Dat kunt u hier lezen: http://unnext.unescap.org/UNTFsurvey2015.asp.

20160112 douane UNECE