Topsector logistiek

Nieuws

‘Slimme bouwlogistiek houdt steden leefbaar: chaos is een keuze’

Overlast door bouwactivieiten in de steden zal in de komende jaren fors toenemen. Vooraf nadenken over een slimme bouwlogistiek voorkomt echter de meeste overlast. Bovendien levert het volgens de Topsector Logistiek niet alleen geld op, maar ook meteen de helft minder CO2 uitstoot.

Download nu de Outlook City Logistics

De stad staat voor een grote uitdaging: hoe vinden en houden we een sociaal aangenaam en economisch gezond evenwicht op een plek waar steeds meer mensen willen wonen, werken en recreëren?

Verstedelijking leidt tot steeds meer drukte in een beperkte hoeveelheid ruimte. Mensen willen niet alleen een hoog serviceniveau en mobiliteit, maar ook veiligheid, rust, ruimte en een gezond leefklimaat. De noodzaak om …

On-demand warehousing onderweg naar Nederland

Betere benutting van restcapaciteit en strategische locaties voor de overflow van voorraden zijn dé aanleiding voor de aanstaande lancering van een nieuw platform in Nederland: Stockspots. Nieuwe technologieën en de aanhoudende de druk op marges dwingen de logistieke sector flexibeler te worden. Het was een kwestie van tijd tot er een flexibele warehouse-oplossing kwam.

Het idee is simpel: een online marktplaats brengt vraag en aanbod van warehousecapaciteit en de bijbehorende diensten …

Tender JSF blauwdruk voor verkoop BV Nederland

De tender voor de wereldwijde service- en ketenlogistiek van de Joint Strike Fighter (JSF) is een goed voorbeeld van samenwerking. De BV Nederland, bestaande uit overheid, kennisinstellingen en een consortium van bedrijven, is een serieuze kandidaat om de JSF-opdracht te krijgen. Ongeacht de uitkomst, die in juni bekend moet worden, lijkt de aanpak van het JSF-project een blauwdruk voor andere internationale tenders.

De Joint …

Vinden van goed personeel: grote uitdaging voor logistiek Nederland

Het nieuwste arbeidsmarktonderzoek laat zien dat de combinatie van uitstroom babyboomers en toenemende vraag naar hoger opgeleid personeel een grote krapte gaat veroorzaken. Slimme ouders sturen hun kroost naar een logistieke opleiding.

De Topsector Logistiek vroeg aan onderzoeksbureau Panteia in beeld te brengen wat de huidige en toekomstige kwantitatieve samenstelling en personele dynamiek is van het hoger logistiek personeel. Het is een belangrijk vraagstuk voor de sector, want de groeiambities moeten …

Call to action tijdens Brexit-seminar

Van May-day tot B-day

Op vrijdag 12 mei namen circa 65 personen deel aan het door Connekt en de Topsector Logistiek georganiseerde Brexit-seminar. Algemene conclusie was dat de gevolgen van een harde Brexit voor Nederland en dus ook voor logistiek Nederland groot zijn en niet goed te overzien. Het doel van het seminar om aan de deelnemers een call to action mee te geven is geslaagd. Er moet nu worden geanticipeerd …

Topsector Logistiek Studiereis München

Blog door Machteld Leijnse

“Connekt organiseerde van 9 tot 11 mei voor de Topsector Logistiek een studiereis naar München. Doel was het bezoeken van de Transport&Logistik Messe en inspiratie opdoen bij bedrijfsbezoeken rond het thema Robotisering. Uiteraard hadden we, zoals het de Topsector betaamt, een mooie vertegenwoordiging van de Triple Helix: bedrijfsleven (ECT, Technische Unie, Buck), overheid (EZ, NFIA) en kennisinstellingen (TNO, Dinalog).

Inspiratie konden we zeker opdoen! We begonnen de bedrijfsbezoeken …

Cargo Hitching: waar pakketjes en personen samengaan

Cross Chain Collaboration Centre (4C)

In dit artikel blikt prof. dr. Tom van Woensel, hoogleraar aan de faculteit Industrial Engineering en Innovation Sciences aan de TU Eindhoven, terug op het project Cargo Hitching:

” Zou het niet prachtig zijn om onbenutte capaciteit bij het openbaar vervoer te gebruiken voor vracht- en pakketvervoer?
Vijf jaar geleden vormde deze vraag het startpunt voor gesprekken tussen verschillende onderzoeksgroepen van de TU/e, Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit …

Holland Logistics Library viert eerste verjaardag

De Holland Logistics Library (HLL) is in het voorjaar van 2016 gelanceerd. De bibliotheek – zoals de HLL bekend is – is hartelijk verwelkomd door stakeholders uit bedrijfsleven en overheid. Dagelijks wordt de digitale bibliotheek door een groot aantal bezoekers geraadpleegd voor up-to-date logistieke documentatie en inzichten.

De HLL is een initiatief van het Platform Buitenlandpromotie van de Topsector Logistiek. Het is een goed georganiseerde, gebruiksvriendelijke en up-to-date bron van kennis voor iedereen die logistiek Nederland wil …

Call for proposals: impuls voor zelforganiserende logistiek

NWO publiceert namens het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) de call ‘Impuls voor zelforganiserende logistiek’. Het doel van de call is een proof of concept project te financieren dat de pakketbezorging voorbereidt op het Physical Internet. De deadline voor aanvragen is 30 mei 2017.

In de logistiek draait het om verschillende systemen waarin goederen in ladingdragers in netwerken worden vervoerd. Voorbeelden zijn het systeem van zeecontainerlogistiek van en naar het achterland …

© Topsector Logistiek