Topsector logistiek

Nieuws

Nederland profiteert volop van F-35-aankoop

Nederland gaat alle reservedelen voor alle F-35 toestellen in Europa opslaan. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie vandaag bekend gemaakt. Het gaat om opslag, verzending en het beheer van reservedelen van ruim vierhonderd F-35’s voor de komende decennia. Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) van de Koninklijke Luchtmacht verzorgt de opslag van de spullen. Daarnaast profiteren zo’n 70 Nederlandse bedrijven daarvan.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert kreeg het goede nieuws gisteren op het …

Topclass bouwlogistiek & ketensamenwerking

Op 3 juli 2017 van 15.30 tot 20.00 uur organiseren de Topsector Logistiek en Connekt in samenwerking met Nyenrode de Topclass bouwlogistiek en ketensamenwerking. Circa 20 senior managers namen deel, met elkaar vormden zij een brede afspiegeling van de spelers in de bouwketen.De aanleiding was kort en bondig als volgt. Er wordt in proeftuinen volop geëxperimenteerd met toepassing van slimme bouwlogistiek (hub’s, bouwticketsystemen, vervoer over water etc.).

  • ‘Datum’: 14 augustus 2017
  • ‘Labels’: Stadslogistiek
  • ‘Reacties’: 0

Groot tekort aan gekwalificeerd e-commerce en e-supply chain personeel

Ruim 50% van de e-commercebedrijven heeft moeilijk vervulbare functies 

De online consumentenbestedingen groeien onverminderd door, bleek eerder uit de Thuiswinkel Markt Monitor. Dat vindt zijn weerklank in de personele bezetting bij e-commercebedrijven. Uit onderzoek onder de leden van Thuiswinkel.org, door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de Human Capital Tafel Logistiek, blijkt dat deze omzetgroei leidt tot uitdagingen bij de werving van nieuw personeel …

Nederland versterkt positie als Europees èn wereldwijd innovatieleider

Nederland behaalt 4e plek op het European Innovation Scoreboard en 3e plek op de Global Innovation Index

Nederland heeft zijn positie als innovatief koploper verder versterkt. Uit het vandaag gepubliceerde gezaghebbende European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie blijkt dat Nederland ten opzichte van vorig jaar een hogere score noteert op de 27 indicatoren voor innovatiekracht. Ook is Nederland van de 5e plek, gestegen naar de 4e plek …

Heropening regeling IPC Innovatie Prestatie Contracten

Samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren kunnen tussen 21 september en 5 oktober subsidie aanvragen via de Innovatie Prestatie Contracten (IPC). Voor Zuid-Hollandse mkb’ers is er de nieuwe regionale variant IPC Zuid-Holland. In een IPC-project werken 10 á 20 mkb-ondernemers, die niet met elkaar in een groep verbonden zijn, over een periode van maximaal twee jaar aan collectieve en aan ‘eigen’ innovaties. Ze worden …

Buitenlandpromotie: Atlanta, Barcelona en 1e verjaardag Holland Logistics Library

De Kamer van Koophandel van Atlanta, een van de voornaamste logistieke hubs in de VS, heeft de serieuze interesse uitgesproken om met ons land een nauwere logistieke relatie aan te gaan. De Amerikaanse metropoolregio Atlanta neemt deel aan het Global Cities Initiative en zoekt partners op nationaal en metropool niveau in Europa om zowel strategisch als tactisch nauwer mee samen te werken. Het doel is gezamenlijk antwoorden te vinden op …

Banenmotor innovatieve Topsectoren vraagt om learning communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik ‘Learning Communities 2018 – 2021’.

De vier publicaties werden door Anka Mulder, lid college van bestuur van de TU …

Lean & Green Off-Road groeit door met NewWays Zuid-Holland

Synchromodaal Transport in de eigen regio toegankelijk maken voor verladers en vervoerders gaat richting een landelijk dekkend actienetwerk

Agendabrief Topsectoren 2017

Deze Agendabrief Topsectoren 2017 bevat zoals elk jaar een beknopte leidraad voor de activiteiten van de Topsectoren rond de 5 hoofdthema’s van de Topsectorenaanpak – kennis en innovatie, regeldruk, human capital, internationalisering en maatschappelijke aspecten. De brief is geen Kamerstuk.

3e Lean & Green Star gereed: koplopers aan de slag!

 

Connekt heeft de Lean & Green 3e Star op donderdag 18 mei feestelijk gepresenteerd tijdens een netwerkevent in Delft, waar ook tien Lean & Green Awards, twaalf 1e Stars en drie 2e Stars werden uitgereikt door Lean & Green Ambassadeurs Jannie van Andel (Unilever), Albert Mulder (RDW) en Dirk de Groot (CGI). In de afgelopen 1,5 jaar heeft Connekt samen met 20 …

  • ‘Datum’: 30 juni 2017
  • ‘Labels’: Factor6
  • ‘Reacties’: 0

© Topsector Logistiek