Topsector logistiek

Human Capital Agenda

De Human Capital Agenda richt zich op het menselijk ‘kapitaal’ binnen de logistieke sector. De beschikking over genoeg logistieke professionals is een belangrijke voorwaarde om de ambities van de Topsector Logistiek waar te maken. Daarom is een Human Capital Agenda (HCA) opgesteld die berust op drie pijlers: bevorderen van de instroom van leerlingen in logistieke opleidingen, een optimale wisselwerking tussen onderwijs en werkveld en het behouden van werknemers voor de logistiek door sociale innovatie van de sector.

De Human Capital Agenda berust op drie pijlers:

  • Het bevorderen van de instroom van leerlingen in logistieke opleidingen.
  • Een optimale wisselwerking tussen onderwijs en werkveld.
  • Het behouden van werknemers voor de logistiek door sociale innovatie van de sector.

Binnen de actie Human Capital Agenda zijn 6 Kennis Distributie Centra (KDC’s) opgericht. De spil van ieder KDC wordt gevormd door een hogeschool. Deze hogeschool is het aanspreekpunt voor bedrijven in de regio, en deelt de in de regio opgedane kennis met de andere KDC’s. De KDC’s worden landelijk aangestuurd vanuit de Hogeschool van Amsterdam.

De opzet van de KDC’s heeft als groot voordeel om kennis op een eenvoudige manier te kunnen delen. Als hogescholen onderling, maar ook richting het bedrijfsleven. Ieder KDC heeft namelijk een netwerk van partijen om zich heen, dat zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen met logistieke activiteiten, logistiek dienstverleners en de douane. Hierdoor ontstaat een groot logistiek netwerk dat vragen kan stellen aan de KDC’s, maar dat ook input kan leveren voor het onderwijs in de regio.

Binnen de KDC’s is de actieagenda van de Topsector Logistiek goed ingebed in het onderwijs, door de thema’s op te nemen in het onderwijs van de hogescholen. Iedere hogeschool heeft maximaal  drie profileringsthema’s gekozen die aansluiten bij de topsector en bij de focus van de hogeschool, bijvoorbeeld doordat er een lector is voor dat onderwerp.

Meer informatie: www.kennisdclogistiek.nl.

Nieuws over de Human Capital Agenda is hier te vinden.


© Topsector Logistiek