Topsector logistiek

Category Archives: Topsector Logistiek algemeen

Nederland versterkt positie als Europees èn wereldwijd innovatieleider

Nederland behaalt 4e plek op het European Innovation Scoreboard en 3e plek op de Global Innovation Index

Nederland heeft zijn positie als innovatief koploper verder versterkt. Uit het vandaag gepubliceerde gezaghebbende European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie blijkt dat Nederland ten opzichte van vorig jaar een hogere score noteert op de 27 indicatoren voor innovatiekracht. Ook is Nederland van de 5e plek, gestegen naar de 4e plek …

Heropening regeling IPC Innovatie Prestatie Contracten

Samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren kunnen tussen 21 september en 5 oktober subsidie aanvragen via de Innovatie Prestatie Contracten (IPC). Voor Zuid-Hollandse mkb’ers is er de nieuwe regionale variant IPC Zuid-Holland. In een IPC-project werken 10 á 20 mkb-ondernemers, die niet met elkaar in een groep verbonden zijn, over een periode van maximaal twee jaar aan collectieve en aan ‘eigen’ innovaties. Ze worden …

Agendabrief Topsectoren 2017

Deze Agendabrief Topsectoren 2017 bevat zoals elk jaar een beknopte leidraad voor de activiteiten van de Topsectoren rond de 5 hoofdthema’s van de Topsectorenaanpak – kennis en innovatie, regeldruk, human capital, internationalisering en maatschappelijke aspecten. De brief is geen Kamerstuk.

On-demand warehousing onderweg naar Nederland

Betere benutting van restcapaciteit en strategische locaties voor de overflow van voorraden zijn dé aanleiding voor de aanstaande lancering van een nieuw platform in Nederland: Stockspots. Nieuwe technologieën en de aanhoudende de druk op marges dwingen de logistieke sector flexibeler te worden. Het was een kwestie van tijd tot er een flexibele warehouse-oplossing kwam.

Het idee is simpel: een online marktplaats brengt vraag en aanbod van warehousecapaciteit en de bijbehorende diensten …

Call to action tijdens Brexit-seminar

Van May-day tot B-day

Op vrijdag 12 mei namen circa 65 personen deel aan het door Connekt en de Topsector Logistiek georganiseerde Brexit-seminar. Algemene conclusie was dat de gevolgen van een harde Brexit voor Nederland en dus ook voor logistiek Nederland groot zijn en niet goed te overzien. Het doel van het seminar om aan de deelnemers een call to action mee te geven is geslaagd. Er moet nu worden geanticipeerd …

Topsector Logistiek Studiereis München

Blog door Machteld Leijnse

“Connekt organiseerde van 9 tot 11 mei voor de Topsector Logistiek een studiereis naar München. Doel was het bezoeken van de Transport&Logistik Messe en inspiratie opdoen bij bedrijfsbezoeken rond het thema Robotisering. Uiteraard hadden we, zoals het de Topsector betaamt, een mooie vertegenwoordiging van de Triple Helix: bedrijfsleven (ECT, Technische Unie, Buck), overheid (EZ, NFIA) en kennisinstellingen (TNO, Dinalog).

Inspiratie konden we zeker opdoen! We begonnen de bedrijfsbezoeken …

Brexit-seminar vrijdag 12 mei 2017 in Delft

Op vrijdagmiddag 12 mei 2017 organiseren Connekt en de Topsector Logistiek een Brexit-seminar van 13.30 tot 16.30 uur (met aansluitend een borrel) bij Connekt aan de Ezelsveldlaan 59 in Delft. Het initiatief hiervoor komt uit het bedrijfsleven en heeft ten doel om bedrijven (zowel producenten/verladers als logistiek dienstverleners) te laten anticiperen op verschillende scenario’s rond Brexit. Connekt en de Topsector Logistiek pakken de handschoen op en verkennen graag samen met u …

Aanbesteden: verdwalen in een doolhof van teksten en formulieren?

De hele set documenten en formulieren die bij een aanbesteding horen zijn in de loop der tijd steeds dikker en ingewikkelder geworden. Dat is niet zo vreemd als bedacht wordt dat de gevraagde diensten en producten steeds ingewikkelder zijn geworden, en steeds minder in een (bouw-)tekening gespecificeerd kunnen worden.

Lean & Green Off-Road op weg naar landelijk dekkend netwerk

Lean & Green Off-Road, het landelijke actieprogramma van de Topsector Logistiek dat wordt uitgevoerd door Connekt, is op weg naar een landelijk dekkend netwerk van verladers en vervoerders die door regionale samenwerking in de regio op internationale routes 80% van hun vervoer van de weg gaan halen. In Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zijn bedrijven al concreet aan de slag met bundeling en slim gebruik …

Vinden van goed personeel wordt een grote uitdaging voor de logistieke sector

Het nieuwste arbeidsmarktonderzoek laat zien dat de combinatie van uitstroom babyboomers en toenemende vraag naar hoger opgeleid personeel een grote krapte gaat veroorzaken. Slimme ouders sturen hun kroost naar een logistieke opleiding.

De Topsector Logistiek vroeg aan onderzoeksbureau Panteia in beeld te brengen wat de huidige en toekomstige kwantitatieve samenstelling en personele dynamiek is van het hoger logistiek personeel. …

© Topsector Logistiek