Topsector logistiek

Category Archives: Topsector Logistiek algemeen

On-demand warehousing onderweg naar Nederland

Betere benutting van restcapaciteit en strategische locaties voor de overflow van voorraden zijn dé aanleiding voor de aanstaande lancering van een nieuw platform in Nederland: Stockspots. Nieuwe technologieën en de aanhoudende de druk op marges dwingen de logistieke sector flexibeler te worden. Het was een kwestie van tijd tot er een flexibele warehouse-oplossing kwam.

Het idee is simpel: een online marktplaats brengt vraag en aanbod van warehousecapaciteit en de bijbehorende diensten …

Call to action tijdens Brexit-seminar

Van May-day tot B-day

Op vrijdag 12 mei namen circa 65 personen deel aan het door Connekt en de Topsector Logistiek georganiseerde Brexit-seminar. Algemene conclusie was dat de gevolgen van een harde Brexit voor Nederland en dus ook voor logistiek Nederland groot zijn en niet goed te overzien. Het doel van het seminar om aan de deelnemers een call to action mee te geven is geslaagd. Er moet nu worden geanticipeerd …

Topsector Logistiek Studiereis München

Blog door Machteld Leijnse

“Connekt organiseerde van 9 tot 11 mei voor de Topsector Logistiek een studiereis naar München. Doel was het bezoeken van de Transport&Logistik Messe en inspiratie opdoen bij bedrijfsbezoeken rond het thema Robotisering. Uiteraard hadden we, zoals het de Topsector betaamt, een mooie vertegenwoordiging van de Triple Helix: bedrijfsleven (ECT, Technische Unie, Buck), overheid (EZ, NFIA) en kennisinstellingen (TNO, Dinalog).

Inspiratie konden we zeker opdoen! We begonnen de bedrijfsbezoeken …

Brexit-seminar vrijdag 12 mei 2017 in Delft

Op vrijdagmiddag 12 mei 2017 organiseren Connekt en de Topsector Logistiek een Brexit-seminar van 13.30 tot 16.30 uur (met aansluitend een borrel) bij Connekt aan de Ezelsveldlaan 59 in Delft. Het initiatief hiervoor komt uit het bedrijfsleven en heeft ten doel om bedrijven (zowel producenten/verladers als logistiek dienstverleners) te laten anticiperen op verschillende scenario’s rond Brexit. Connekt en de Topsector Logistiek pakken de handschoen op en verkennen graag samen met u …

Aanbesteden: verdwalen in een doolhof van teksten en formulieren?

De hele set documenten en formulieren die bij een aanbesteding horen zijn in de loop der tijd steeds dikker en ingewikkelder geworden. Dat is niet zo vreemd als bedacht wordt dat de gevraagde diensten en producten steeds ingewikkelder zijn geworden, en steeds minder in een (bouw-)tekening gespecificeerd kunnen worden.

Lean & Green Off-Road op weg naar landelijk dekkend netwerk

Lean & Green Off-Road, het landelijke actieprogramma van de Topsector Logistiek dat wordt uitgevoerd door Connekt, is op weg naar een landelijk dekkend netwerk van verladers en vervoerders die door regionale samenwerking in de regio op internationale routes 80% van hun vervoer van de weg gaan halen. In Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zijn bedrijven al concreet aan de slag met bundeling en slim gebruik …

Vinden van goed personeel wordt een grote uitdaging voor de logistieke sector

Het nieuwste arbeidsmarktonderzoek laat zien dat de combinatie van uitstroom babyboomers en toenemende vraag naar hoger opgeleid personeel een grote krapte gaat veroorzaken. Slimme ouders sturen hun kroost naar een logistieke opleiding.

De Topsector Logistiek vroeg aan onderzoeksbureau Panteia in beeld te brengen wat de huidige en toekomstige kwantitatieve samenstelling en personele dynamiek is van het hoger logistiek personeel. …

Topsector Logistiek gaat voor Futureproof Logistics

In de naam van het jaarcongres van de Topsector Logistiek op 16 maart 2017 resoneert haar ambitie: Futureproof Logistics. Die ambitie is niet mis. Ruim 800 bezoekers bogen zich in Studio’s Aalsmeer over vragen als: Hoe kunnen we de groeiende stad duurzaam bevoorraden? Hoe kan de logistiek zijn productiviteit met een factor 6 verbeteren om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen? De Topsector presenteerde een aantal …

Topsector Logistiek publiceert verrassende inzichten gebruik bestelauto’s in Nederland

De klimaatdoelstellingen, waarover afspraken gemaakt zijn tijdens de COP21 in Parijs, hebben een belangrijke rol in Topsector Logistiek. Logistiek is de dienst om goederen te transporteren waar om gevraagd wordt en dat leidt tot uitstoot. De Topsector kiest er voor om reductie van de uitstoot vanuit de vraag naar transport te analyseren. Daarbij bleek dat er zeer weinig bekend is over de inzet en de gebruikers van de meer dan …

Uitvraag Concurrentiegerichte dialoog beheer-en expertisecentrum

Deze uitvraag van de Topsector Logistiek gaat over het gebruik van berichtstandaarden binnen de digitalisering van de logistieke sector. Op veel gebieden zijn er al standaarden die worden toegepast door de sector en waarvoor het beheer van de standaarden is belegd binnen de gerelateerde communities. Echter, op een aantal andere terreinen zien wij dat er open (bericht) standaarden zijn (en gaan) ontstaan die de bestaande initiële communities overschrijden. Deze kunnen …

© Topsector Logistiek