Topsector logistiek

Category Archives: Stadslogistiek

Topclass bouwlogistiek & ketensamenwerking

Op 3 juli 2017 van 15.30 tot 20.00 uur organiseren de Topsector Logistiek en Connekt in samenwerking met Nyenrode de Topclass bouwlogistiek en ketensamenwerking. Circa 20 senior managers namen deel, met elkaar vormden zij een brede afspiegeling van de spelers in de bouwketen.De aanleiding was kort en bondig als volgt. Er wordt in proeftuinen volop geëxperimenteerd met toepassing van slimme bouwlogistiek (hub’s, bouwticketsystemen, vervoer over water etc.).

  • ‘Datum’: 14 augustus 2017
  • ‘Labels’: Stadslogistiek
  • ‘Reacties’: 0

Handreiking Stedelijk Goederenvervoer: voor een bereikbare, vitale en groene stad!

Woensdag 28 juni werd vanuit gemeenten en de logistieke keten de Handreiking Stedelijk Goederenvervoer aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

De handreiking helpt gemeenten om de volgende doelen te bereiken:
• Schonere lucht, lagere klimaatbelasting en emissievrij in 2025
• Een bereikbare stad, door het beter benutten van infrastructuur
• Verkeersveilige, leefbare en economisch vitale binnenstad
• Ruimte voor bewoners, bezoekers …

‘Slimme bouwlogistiek houdt steden leefbaar: chaos is een keuze’

Overlast door bouwactivieiten in de steden zal in de komende jaren fors toenemen. Vooraf nadenken over een slimme bouwlogistiek voorkomt echter de meeste overlast. Bovendien levert het volgens de Topsector Logistiek niet alleen geld op, maar ook meteen de helft minder CO2 uitstoot.

Download nu de Outlook City Logistics

De stad staat voor een grote uitdaging: hoe vinden en houden we een sociaal aangenaam en economisch gezond evenwicht op een plek waar steeds meer mensen willen wonen, werken en recreëren?

Verstedelijking leidt tot steeds meer drukte in een beperkte hoeveelheid ruimte. Mensen willen niet alleen een hoog serviceniveau en mobiliteit, maar ook veiligheid, rust, ruimte en een gezond leefklimaat. De noodzaak om …

Gebruikers en inzet van bestelauto’s in Nederland

De bestelauto is hét werkpaard van bedrijven en zzp’ers in de Nederlandse economie. Niet zonder reden: het vervoermiddel is multifunctioneel en flexibel inzetbaar, en is in vergelijking met (kleinere) vrachtwagens en personenauto’s ook nog goedkoop in aanschaf en praktisch in gebruik. Daarnaast volstaat een B-rijbewijs om een bestelauto te mogen besturen, dit betekent dat veel Nederlanders van een bestelauto gebruik kunnen maken. Het zijn allemaal redenen waarom er in Nederland …

Vinden van goed personeel wordt een grote uitdaging voor de logistieke sector

Het nieuwste arbeidsmarktonderzoek laat zien dat de combinatie van uitstroom babyboomers en toenemende vraag naar hoger opgeleid personeel een grote krapte gaat veroorzaken. Slimme ouders sturen hun kroost naar een logistieke opleiding.

De Topsector Logistiek vroeg aan onderzoeksbureau Panteia in beeld te brengen wat de huidige en toekomstige kwantitatieve samenstelling en personele dynamiek is van het hoger logistiek personeel. …

Topsector Logistiek gaat voor Futureproof Logistics

In de naam van het jaarcongres van de Topsector Logistiek op 16 maart 2017 resoneert haar ambitie: Futureproof Logistics. Die ambitie is niet mis. Ruim 800 bezoekers bogen zich in Studio’s Aalsmeer over vragen als: Hoe kunnen we de groeiende stad duurzaam bevoorraden? Hoe kan de logistiek zijn productiviteit met een factor 6 verbeteren om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen? De Topsector presenteerde een aantal …

Topsector Logistiek publiceert verrassende inzichten gebruik bestelauto’s in Nederland

De klimaatdoelstellingen, waarover afspraken gemaakt zijn tijdens de COP21 in Parijs, hebben een belangrijke rol in Topsector Logistiek. Logistiek is de dienst om goederen te transporteren waar om gevraagd wordt en dat leidt tot uitstoot. De Topsector kiest er voor om reductie van de uitstoot vanuit de vraag naar transport te analyseren. Daarbij bleek dat er zeer weinig bekend is over de inzet en de gebruikers van de meer dan …

Natuur & Milieu organiseert de Bestelbus-Battle

Op zoek naar de beste beleidsmaatregelen om de bestelauto-markt te verduurzamen

In navolging van de succesvolle Green Tax Battle Electric waarin slimme maatregelen voor elektrisch personenvervoer zijn bedacht, gaat Natuur & Milieu de Bestelbus Battle organiseren. Op vrijdag 7 april 2017 zullen vijf teams van invloedrijke deskundigen in Den Haag strijden om de prijs: Wie bedenkt de meest effectieve en kansrijke overheidsmaatregel die zorgt voor maximale milieuwinst in de bestelauto-markt?

De bestelauto-markt …

  • ‘Datum’: 9 februari 2017
  • ‘Labels’: Stadslogistiek
  • ‘Reacties’: 0

Beter inzicht in stadslogistiek door veilig gebruik van camera’s

Bestel- en vrachtvoertuigen zijn voor veel steden een blinde vlek. Zelden is er een eenduidig beeld van wat er de stad in- en uitrijdt en wat voor voertuigen dit zijn. Door op verantwoorde wijze gebruik te maken van kentekencamera’s die op veel plekken hangen, is het echter wel mogelijk om een schat aan informatie in te winnen. Connekt heeft in opdracht van de Topsector Logistiek in het kader van de …

  • ‘Datum’: 7 februari 2017
  • ‘Labels’: Stadslogistiek
  • ‘Reacties’: 0

© Topsector Logistiek