Topsector logistiek

Category Archives: Human Capital Agenda

Vinden van goed personeel: grote uitdaging voor logistiek Nederland

Het nieuwste arbeidsmarktonderzoek laat zien dat de combinatie van uitstroom babyboomers en toenemende vraag naar hoger opgeleid personeel een grote krapte gaat veroorzaken. Slimme ouders sturen hun kroost naar een logistieke opleiding.

De Topsector Logistiek vroeg aan onderzoeksbureau Panteia in beeld te brengen wat de huidige en toekomstige kwantitatieve samenstelling en personele dynamiek is van het hoger logistiek personeel. Het is een belangrijk vraagstuk voor de sector, want de groeiambities moeten …

Nieuw kabinet moet een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren

Een coalitie van partijen betrokken bij de Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact hebben maandag 3 april een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een Nationaal Akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken. Hiermee wil men zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de technologische ontwikkelingen die op hen afkomen én een …

Nu online: magazine over sociale innovatie

Praktische do’s en don’ts, handige tools om direct te gebruiken, uitgebreide interviews met logistieke bedrijven en inspiratie uit andere sectoren en landen. Dat is het online magazine ‘De weg naar sociale innovatie’. Dit magazine is hét startpunt voor bedrijven die met sociale innovatie aan de slag willen gaan. Het biedt namelijk aanknopingspunten om de eerste stappen te zetten in het …

HCA: sectorbijeenkomst, 3 RIF-aanvragen gehonoreerd, rapport sociale innovatie

Sectorbijeenkomst logistiek tijdens General Assembly
Op 15 november vond een kleinschalige sectorbijeenkomst logistiek plaats tijdens de General Assembly van Platform Beta Techniek. De sectorbijeenkomst stond in het teken van succesvolle continuering van de Centra in de periode 2017-2021. De bedrijven binnen de logistieke sector zijn enthousiast over de Centra; zij vormen de ophaalbrug tussen scholen en bedrijven. Deze verweving zal de komende jaren nog belangrijker worden. De vergrijzing in zowel het …

Resultaten Roadmap HC Topsectoren 2016-2020

Sinds de start van de Roadmap Human Capital Topsectoren 2016-2020 is veel gebeurd. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de eerste resultaten en illustreert tegelijkertijd de energie, de brede betrokkenheid en het nut en de noodzaak dat topsectoren een gezamenlijk geluid laten horen. De voortgangsrapportage geeft inzicht in deze resultaten en illustreert tegelijkertijd de energie, de brede betrokkenheid en het nut en de noodzaak dat topsectoren een gezamenlijk geluid laten horen. Dit …

Nieuwe Supply Chain Minor van start bij NHTV in Breda

Bij de NHTV, Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit (SLM) in Breda is een nieuwe studie van start gegaan. In nauwe samenwerking met Samsung SDS Europe Logistics zijn 70 studenten aan het werk gegaan als ‘consultant’ om een virtuele nieuwe supply chain te ontwerpen voor de Consumer Electronics afdeling van deze Koreaanse multinational.

 Voor deze business case heeft Samsung aangegeven sterk te zullen groeien met haar Consumer Electronics business en daarbij …

Vernieuwend scholingssysteem moet mensen doorlopend opleiden

Een integrale agenda voor een ‘Leven Lang Blijven Leren’ en een vernieuwend scholingssysteem zijn nodig als Nederland ook in de toekomst één van de meest concurrerende economieën ter wereld wil blijven. Deze ambitie maakt dat bedrijven uit de Topsectoren, onderwijsinstellingen én overheden hun krachten bundelen. Op 28 september was de kick-off van hun gezamenlijke agenda.

 Het project ‘Leven Lang Blijven Leren’ maakt deel uit van de Human Capital Roadmap 2016-2020. …

Ontbijtsessie sociale innovatie op 4 november 2016

Efficiëntere en effectievere benutting van de competenties van uw mensen speelt in dit tijdperk van automatisering en digitalisering een steeds grotere rol. Hoe kunt u het werk op een moderne manier organiseren zodat uw bedrijf succesvoller wordt? Op 4 november 2016 organiseert het Sector ServicePunt Logistiek, met medewerking van het Kennis DC Logistiek Limburg, de Topsector Logistiek, 1 OCEAN Coöperatie U.A. en ELC Limburg een ontbijtsessie over het thema sociale …

Human Capital Agenda: jaarplan, bijeenkomsten, voortgang projecten

Vanuit de Human Capital Agenda zijn de afgelopen periode verschillende activiteiten ontplooid. Zo zijn de eerste schetsen van het jaarplan 2017 opgesteld, waaronder de roadmap human capital. Het definitieve jaarplan wordt in oktober in het Topteam vastgesteld. Voor wat betreft Human capital ligt de focus op voldoende instroom (naar de arbeidsmarkt), kenniscirculatie en innovatief onderwijs en sociale innovatie.
Landelijke bijeenkomst Platform Bèta Techniek op 15-16 november
De ‘General Assembly’ (GA) is de …

Landelijk coördinator Centre of Expertise (CoE) gezocht

Het CoE Logistiek is een landelijk netwerk met zes regionale Kennis Distributie Centra dat een onafhankelijke kennisstructuur biedt aan kennisinstellingen, werkveld en overheden voor kennisdeling en kennisvalorisatie met name van en naar het mkb. Connekt zoekt namens de Topsector Logistiek een landelijk coördinator die de de Kennis Distributie Centra ondersteunt bij het ontwikkelen en begeleiden van projecten die passen binnen de doelstelling.

De landelijk coördinator heeft als taken, verantwoordelijkheden …

© Topsector Logistiek